بازرگانی

صادرات افغانستان در ۱۰ ماه گذشته به ۱۲۲ میلیارد افغانی رسیده است

وزارت مالیه اداره طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ۱۰ ماه گذشته افغانستان به ارزش ۱۲۲ میلیارد افغانی (۱.۶ میلیارد دالر) به بیرون از کشور صادرات داشته است.

این وزارت گفته است که صادرات انجام شده به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد افغانی میوه، ۱۶ میلیارد افغانی پنبه و به ارزش ۱۷ میلیارد افغانی سبزیجات است.

به گفته‌ی این وزارت، بیشترین این صادرات به پاکستان، هند و امارات متحده عربی انجام شده است.

این در حالی است که آمارهای وزارت مالیه طالبان نشان می‌دهند که صادرات افغانستان در سال گذشته‌ی میلادی به بیش از ۱.۷ میلیارد دالر رسیده بود.

بر بنیاد آمارها، صادرات افغانستان به بیرون از کشور در سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱.۸ میلیارد دالر بود.