افغانستان

۱۲ میلیون تن در سراسر کشور شناسنامه‌ی برقی دریافت کرده‌اند

اداره‌ی احصائیه و معلومات زیر اداره‌ی طالبان می‌گوید که این اداره از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی تا اکنون برای ۱۲ میلیون و ۲۸۸ هزار تن شناسنامه‌ی برقی توزیع شده است.

این اداره گفته است که هفت میلیون و ۱۰۸ هزار شناسنامه برای مردان و پنج میلیون و ۱۸۰ هزار شناسنامه برای زنان صادر شده است.

محمد حلیم رافیع سخن‌گوی طلبان برای این اداره می‌گوید که بیش از شش میلیون تذکره الکترونیکی از زمان روی کار آمدن طالبان توزیع شده است.

به گفته‌ی او در همین مدت بیش‌ترین تذکره در ولایت‌های کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و قندهار توزیع شده است.

با این حال، بر بنیاد معلومات این اداره، پنج میلیون و۵۶۷ هزار تن در کابل، بیش از ۷۹۶ هزار تن در هرات، ۶۴۵ هزار تن در ننگرهار، ۵۰۸ هزار تن در بلخ و ۳۴۳ هزار تن در قندهار شناسنامه برقی دریافت کرده‌اند.

این اداره در باره‌ی آمارهای ولایت‌های دیگر چیزی نگفته است اما به گفته‌ی اداره‌ی احصائیه و معلومات طالبان، ۷۵ مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی در سراسر کشور فعال هستند.