بازرگانی

شکایت زنان صنعتگر معلول از کاهش بازار تولیدات در غزنی

شماری از زنان معلول در غزنی می‌گویند که بازار و محلی مناسب برای فروش تولیدات‌شان ندارند.

ناهیده ولسی، رییس اتحادیه زنان معلول در غزنی به آمو می‌گوید که زنان معلول در این ولایت، با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

این زنان معلول می‌افزایند که در گذشته تولیدات‌شان بیش‌تر به فروش می‌رسید؛ اما اکنون مردم اقتصاد خوبی برای خرید تولیدات دستی ندارند.

آنان می‌گویند که هدف‌ شان رشد تولیدات داخلی و نیز فراهم‌کردن هزینه‌ نیازمندی‌های خانواده‌های شان است.

این زنان معلول می‌گویند که از دو سال به این‌سو تلاش دارند تا نمایشگاهی برگزار کنند و صنایع دستی‌شان را به نمایش بگذارند؛ اما مسئولان محلی طالبان در این ولایت، تا به حال به آنان اجازه‌ی برگزاری چنین نمایشگاهی را نداده‌اند.

این زنان می‌گویند به علت نبود بازار برای فروش، در آمدشان کاهش یافته است و می‌گویند که به همان اندازه عاید دارند که بتوانند دوباره وسایلی برای تولید خریداری کنند.

این زنان صنعت‌کار می‌گویند که با وصف معلولیت؛ اما همه‌روزه سرگرم تولید صنایع‌دستی هستند و نیاز دارند تا برای‌ تولیدات‌شان بازاریابی شود؛ چون تنها نان‌آور خانواده‌های شان هستند.

این زنان در حالی از نبود بازار برای تولیدات‌شان شکایت دارند که طالبان همواره ادعا می‌کنند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجارتی را برای زنان فراهم ساخته‌اند.

با این همه، در دو سال پسین زنان در شماری از نمایشگاه‌هایی که در کابل و ولایت‌های کشور برگزار شد، توانسته‌اند محصولات خود را به نمایش بگذارند.