افغانستان

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران سرکوب رسانه‌ها از سوی طالبان را محکوم کرد

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران ضمن محکوم‌کردن بازداشت‌های گسترده خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی توسط طالبان در افغانستان، گفته است که این عمل‌کرد طالبان فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان را محدودتر می‌کند.

این فدرانسیون هم‌چنان بازداشت‌های اخیر سه خبرنگار توسط طالبان را ادامه‌ی سرکوب رسانه‌های مستقل عنوان می‌کند و خواستار بررسی قضایای مرتبط به رسانه‌ها از سوی کمیسیون سمع شکایات و نقض حقوق رسانه‌های طالبان شده است.

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی در افغانستان نیز خواسته است؛ تا بازداشت‌های اخیر کارمندان رسانه‌یی و پرونده‌های مربوط به رسانه‌ها را بررسی کند.

در این بیانیه آمده است: «فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران (آی‌اف‌جی) تلاش‌های غیرقانونی مستمر طالبان برای ارعاب و خاموش‌کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این عمل‌کرد طالبان فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان را بیش‌تر تنگ می‌کند».

اخیراً دیدبان حقوق‌بشر در گزارشی که وضعیت حقوق‌بشری بیش از ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است، افغانستان را جز «وخیم‌ترین کشورها در عرصه حقوق‌بشر» که آزادی بیان بخشی از آن است، توصیف می‌کند.

در گزارش دید‌بان حقوق‌بشر که روز پنج‌شنبه (۲۱ جدی) نشر شد، آمده است: «طالبان، رسانه‌های محلی و آزادی بیان را بیش‌تر سرکوب و بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان جامعه‌ی مدنی از جمله زنان معترض را افزایش داده‌‌اند».

این در حالی است که کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران، در بیانیه‌ای نیز از طالبان خواست؛ تا از آزارواذیت و بازداشت کارمندان رسانه‌یی به دلیل کار شان، دست بردارند.