افغانستان

سرنشینان نجات‌یافته‌ی هواپیمای روسی به کابل انتقال داده شدند

چهار تن از سرنشینان نجات‌یافته‌ی هواپیمای چارتر روسی که در ولایت بدخشان افغانستان سقوط کرد، به کابل انتقال داده شدند.

یک مقام طالبان که این سرنشینان را به کابل انتقال داده است می‌گوید که این هواپیما با شش سرنشین از تایلند به روسیه می‌رفت و در ولسوالی کوف آب بدخشان دچار سانحه شد.

به گفته‌ی طالبان، دو سرنشین این هواپیما در این سانحه جان باختند و تلاش‌ها برای پیدا کردن جسدهای آنان ادامه دارند.

او می‌افزاید که دو تن از سرنشینان این هواپیما در وضعیت بهتر صحی قرار دارند اما دو تن دیگر به درمان بیشتر نیاز دارند.