افغانستان

تفاهم هیئت ایرانی و طالبان در باره‌ ایجاد کمیته مشترک قضایی برای مبارزه با هراس‌افگنی

هیئت ایران در کابل با طالبان در باره‌ی ایجاد کمیته مشترک قضایی برای مبارزه با هراس افگنی به تفاهم رسیده‌ است.

رسانه‌های ایرانی نوشته‌اند که این هیئت در کنار مبارزه در برابر هراس افگنی، از طالبان خواسته است که زمینه‌ی انتقال زندانیان ایران را به گونه فوری فراهم کنند.

پس از متهم شدن محمد عارف عادل معروف به عادل پنجشیری بر دست داشتن انفجارهای کرمان ایران، تهران یک هیئت که در راس آن کاظم غریب آبادی، معاون امور جهانی قوه قضائیه ایران قرار دارد به افغانستان فرستاد و تا اکنون این هیئت با شماری از مقام‌های طالبان به شمول سرپرست وزارت خارجه، معین وزارت عدالیه، رییس شورای عالی قضایی و رییس کمیته انتقال محکومین طالبان دیدار کرده است.

رسانه‌های ایرانی نوشته اند که این هیئت بر سر، انتقال محکومان و رسیدگی به درخواست استرداد با طالبان به تفاهم رسیده اند.

هیئت ایرانی از طالبان خواسته است که به گونه فوری زمینه انتقال زندانیان ایران را فراهم کنند.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی قوه قضائیه ایران گفت: «نیاز است با یک دیگر روابط داشته باشیم حوزه قضایی، کنسولی و حقوقی است به ویژه با توجه به این که یک تعداد شهروندان زیاد افغانستان در ایران هستند و گاهی اوقات برخی مسایل مشکلات و چالش‌های پیش بیاید لازم است که نظام قضایی ما ایران و افغانستان در ارتباط باشند.»

بربنیاد اطلاعات، رسانه‌های ایرانی ایجاد کمیته مشترک قضائی برای مبارزه در برابر هراس افگنی یکی از مهم ترین تفاهم های این هیئت با طالبان است.

ایران از طالبان خواسته است که در مبارزه با هراس افگنی به گونه جدی مبارزه کند.

برخی از آگاهان سیاسی و نظامی به این باور اند که حضور داعش در افغانستان بر روابط طالبان با ایران صدمه خواهد زد.

سیال وردک آگاه مسایل سیاسی گفت: «حرف مهم دیگر این است ایران از داعش که از آن ترس و هراس دارند با امیر خان متقی بحث کردند که چگونه از این ناحیه که ترس و هراس دارند داعش اینجا نفوذ نکند و فعالیت های آن گسترش پیدا نکند. اینجا به گونه مشترک با طالبان مبارزه کند تا جلو فعالیت های داعش را طالبان بگیرد و برای محو داعش اقدام کند.»

برخی از آگاهان نظامی میگویند که هیئت ایرانی به هدف به دست آوردن همکاری طالبان در پیکار با داعش، به کابل آمده است.

محمد رادمنش آگاه مسایل نظامی گفت: «ایران درگیر مسایل حساس داخلی و منطقوی است و از ناحیه فعالیت‌های اخیر داعش نگرانی دارد در پی رفع این چالش‌ها بعد از پاکستان با اعزام هیئت به کابل می خواهد در پیوند به فعالیت‌های منطقوی داعش و گروه‌های دیگر که گفته می شود از افغانستان وارد ایران می شود همکاری طالبان را جلب کند.»

پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان، کشورهای آسیای میانه و ایران نگران امنیت شان از خاک افغانستان اند و بارها در نشست های جهانی این نگرانی شان را مطرح ساخته اند.

پاکستان نیز بارها از طالبان خواسته است تا بربنیاد توافقنامه دوحه، جلو حمله هراس افگنان را از خاک افغانستان بگیرند.