افغانستان

طالبان از روسیه می‌خواهد در امور داخلی افغانستان مداخله نکند

پس از گفته‌های وزیر خارجه روسیه در باره ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان، طالبان می گویند که حکومت آنان «همه شمول و پاسخ‌گو» است.

روز پنج‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان تاکید کرد.

لاوروف گفت: «برای به رسمیت شناخته شدن طالبان، آنان نیاز به ایجاد یک حکومت فراگیر دارند، اقلیت های قومی را شامل حکومت بسازند و از رهگذر سیاسی نیز باید همه شمول باشد و اکنون مخالفان آنان بیرون از دایره حکومت هستند».

اما طالبان می‌گویند که حکومت آنان همه شمول و پاسخگو است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان از تمامی کشورها می خواهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

مجاهد میگوید: «در عموم افغانستان حکومت همه شمول دارد و هم حکومت پاسخگو؛ امنیت و ثبات را توانسته است تامین کند؛ این حکومتی است که مردم افغانستان انتظارش را داشتند و الحمدالله که حالا حاکم است‌. کشورهای دیگر باید در عموم با افغان ها و افغانستان همکار باشند. مسایل داخلی افغانستان، مرتبط با مردم افغانستان دارد و این موضوع ربطی با کدام کشوری دیگر ندارد و کشورهای دیگر در امور افغانستان مداخله نداشته باشند».

در دو سال پسین، تمامی کشور‌ها به شمول همسایگان و کشور‌هایی که با طالبان تعامل بهتری دارند، از آنان خواسته اند که باید به ایجاد یک حکومت همه شمول و فراگیر تن بدهند.

در همین حال، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی نیز با جهانیان خواست مشابهی دارند.

حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید: «شورای مقاومت ملی معتقد بر این است، درست است نظام فراگیر صحبت می کنیم البته نظام که برخواسته از اراده مردم باشد، در نظام که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مطرح باشد، نظام که در او تعصب نباشد، نظام که مبتنی بر برابری باشد، برابری زن و مرد در همه عرصه ها. طالبان هیچ کدام از این ارزش ها را قبول ندارد».

برخی از آگاهان سیاسی نیز می گویند که نبود حکومت فراگیر می‌تواند مشکلات سیاسی و امنیتی زیادی را در افغانستان ایجاد کنند.

با این حال، شماری از شهروندان افغانستان نیز خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول هستند و از طالبان می‌خواهند که به حقوق و آزادی های مردم به ویژه زنان حرمت بگذارند.

در کنار روسیه، ایران و پاکستان نیز بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول از سوی طالبان تاکید دارند، اما هر بار طالبان گفته اند که حکومت آنان همه شمول است.

به روز پنج‌شنبه وزیر خارجه روسیه گفت، افرادی که به نمایندگی از قوم‌های تاجیک، ازبیک و هزاره با آنان کار می‌کنند، چهره‌هایی هستند که مربوط به طالبان می‌شوند و نیاز است که چهره‌های بیرون از طالبان نیز در حکومت آنان سهیم شوند.