بازرگانی

با بسته‌شدن روابط بازرگانی با پاکستان، افغانستان روزانه هزاران دالر زیان می‌بیند

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به آمو می‌گوید که در کمتر از یک هفته‌ی پسین که گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان بسته شده‌اند روزانه از هر گذرگاه حداقل صد هزار دالر امریکایی به افغانستان زیان مالی وارد شده است.

محمد یونس مومند می‌افزاید که همه گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان به شمول تورخم، سپین بولدک، غلام خان، انگور اده و دند پتان به روی ترانزیت و بازرگانی بسته شده‌اند.

معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمار داد که روزانه در هر گذرگاه به بازرگانان از رهگذر توقف موترها زیان میرسد و ادامه‌ی این وضعیت به زیان دو کشور است.

از هفت روز به اینسو، هزاران موتر باربری در دو سوی مرز متوقف مانده که بیشتر این موترها ترانزیتی هستند.

برخی از رانندگان میگویند که پاکستان و طالبان هر دو در بخش توزیع پاسپورت و ویزه مشکل دارند و زیان آن به بازرگانان و مردم عادی می‌رسد.

از سویی‌هم، برخی از رانندگان و بازرگانان نگران فاسد شدن میوه شان در مسیر راه هستند.

روزهاست که این رانندگان در انتظار بازگشایی گذرگاه به روی ترانزیت در اینجا هستند.

آنان می‌گویند بیشتر میوه وسبزی که بارگیری کرده اند، رو به فاسد شدن است و ممکن هزاران دالر زیان ببینند.

محمد الله یکی از رانندگان است که در مسیر راه موترش متوقف مانده و انتظار باز شدن راه را می کشد.

او می‌گوید: «پاسپورت داریم. اما ویزه وقت زیاد را می‌گیرد. ویزه را که وقتی می خواهی بگیری برایت وقت می دهند، و شش ماه وقت می گیرد و بعد از شش ماه هم می گوید که ویزه ات بی اعتبار شده است.»

به تازگی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که داد و ستد پاکستان با کشورهای آسیای میانه متوقف شده است.

محمد یحیا یک راننده می‌گوید: «ما مالته آورده ایم. از یک هفته به این سو این جا هستیم. برای مصرف هیچ پول نداریم.»

اتاق تجارت مشترک پاکستان و افغانستان میگوید که تمامی گذرگاه‌های مرزی؛ چمن، تورخم، غلام خان، انگور اده و خرلاچی بسته هستند و توقف کالاهای ترانزیتی بر ثبات اقتصادی پاکستان زیاد خواهد رساند.