بازرگانی

بسته‌ماندن گذرگاه تورخم به روی موتر‌های ترانزیتی وارد ششمین روز خود شد

بسته‌ماندن گذرگاه تورخم به روی موتر‌های ترانزیتی وارد ششمین روز خود شده است.

برخی از رانندگان می‌گویند که نانی برای خوردن ندارند و پول‌های آنان نیز تمام شده است.

این راننده‌گان از مقام‌های دو طرف می‌خواهند که به یک توافق دست پیدا کنند تا این گذرگاه به روی رفت‌و‌آمد موتر‌های ترانزیتی و بازرگانی باز شود.

قطاری از موتر‌های ترانزیتی و تجارتی که شش روز می‌شود در دوسوی این گذرگاه متوقف شده‌اند و تاهنوز اجازه عبور پیدا نکرده‌اند.

در سویی دیگر اما رانندگانی که برای باز شدن این گذرگاه لحظه شماری می‌کنند، می‌گویند پول‌های‌شان تمام شده است و کمتر می‌توانند چیزی برای خوردن پیدا می‌کنند.

صادق یکی از رانندگان می‌گوید: «برای ما مشکلات بسیار زیاد هستند، نه آب است و نه هم نان؛ بسیار با مشکلات رو به رو هستیم».

پوسیده‌شدن سبزی‌ها و میوه‌ها چالش دیگری در برابر این رانندگان و بازرگانان است.

این گذرگاه به این دلیل که پاکستان رانندگان افغانستان را ملزم به داشتن پاسپورت و ویزه ساخته است، از چندی به این‌سو بسته شده است. طالبان نیز در یک‌ اقدام متقابل این گذرگاه را به‌روی کالاهای یازرگانی بسته‌اند.

ایاز گل از رانند‌گانی است که از وضعیت پیش‌آمده شکایت دارد. او می‌گوید: «در گذرگاه تورخم از ما ویزه می‌خواهند و ویزه هم این طور نیست که در دکان‌های گل‌فروشی به فروش برسد و ما برویم بخریم و برای شان نشان بدهیم. برای ما بگوید که در کجا ویزه می‌دهد و شما بعدا ببینید که کدام راننده ویزه نخواهد داشت؟ همه ما ویزه می‌گیریم، اما حالا سفارت بسته است و می گویند که ویزه بیاور، از کجا ویزه بیاوریم؟ پاسپورت‌ها همچنان توزیع اش بند است و از هر کس چند سال از پاسپورت اش گذشته است.»

سکوت همه‌جا را فرا گرفته است و از آغاز سفر دوباره این رانندگان خبری نیست.

بهرام نیز راننده‌‌ی دیگری است که می‌گوید: «تا هنوز هیچ معلوم نیست که آیا این راه باز خواهد شد یا خیر؟ شب و روز اینجا هستیم، نماز ها را به وقت اش ادا کرده نمی توانیم، آب وجود ندارد و بسیار با مشکلات زیاد دست و گریبان هسیتم».

در این‌سوی گذرگاه تورخم اتحادیه ترانسپورت پاکستان دست به راه پیمایی زده است و خواستار بازگشایی هرچه‌زودتر این گذرگاه شده است.

یکی از مسئولان اتحادیه ترانسپورت پاکستان می‌گوید: «از هر دو کشور می خواهیم که مشکل پاسپورت و ویزه را به گونه آرام و بدون مشکل حل بسازند تا این مشکل مردم غریب حل شود».

آماری را که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری همه‌گانی ساخته است، نشان می‌دهد که تا اکنون سه هزار کانتینر حامل کالاهای افغانستان در دو سوی گذرگاه تورخم متوقف هستند و تاهنوز اجازه عبور به آنان داده نشده است.