زنان

نگرانی فعالان حقوق زن از ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی حجاب در افغانستان

برخی فعالان حقوق‌ زن گزارش می‌دهند، که روند بازداشت‌های زنان و دختران از سوی طالبان به‌ دلیل آنچه عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان گفته شده است، به بخش هایی از ولایت قندوز در شمال کشور‌ نیز رسیده است.

شماری از فعالان حقوق زن پیامد جدی این بازداشت بازداشت ابراز نگرانی کرده اند.

کریمه اعظم، مسوول جنبش زنان در شمال افغانستان، گفته است: «از تمامی سازمان‌ها و نهادهای که خود را مدافع حقوق زنان می‌دانند خواهش می‌کنم، لطفا بخاطر چنین جنایت‌ها کاری بکنند. در غیر آن، ما در سمت شمال، شاهد خودکشی‌های دختران خواهیم بود».

از سوی هم، در ادامه واکنش‌ها به چنین بازداشت‌ها، جریان اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، در یک کارزار اعتراضی گفته است که طالبان به بهانه حجاب مورد نظر شان، به‌ دنبال حذف زنان و دختران از جامعه ‌اند.

بخشی از اعتراض جریان اتحاد و همبسته‌گی زنان افغانستان چنین است: «حجاب (حجاب مورد نظر طالبان) بهانه است. هدف حذف زنان از جامعه است. حجاب (حجاب مورد نظر طالبان) بهانه است و هدف طالبان با گرفتاری زنان در افغانستان حذف مطلق زنان از جامعه است».

پیش از این ذبیح‌‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماسی با آمو و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یاداشتی در اکس این بازداشت‌ها را‌ رد کرده بودند.

هرچند که برخی شهر‌وندان کشور و‌ منابع مستقل در گفتگو با آمو، گفته بودند که طالبان برخی زنان و دختران را به‌ دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان از بخش‌هایی دشت‌ برچی، تایمنی و خیرخانه کابل بازداشت کرده ‌‌اند.

در هفته پسین، یک باشنده کابل در همایشی که از نشانی وکیلان مردم حرف میزد، به‌گونه‌‌یی تایید کرد که برخی از دختران بازداشت شده در برابر ضمانت رها شده‌ اند.

با این همه، خواهر یکی از دختران بازداشت شده دیروز (شنبه) نیز به آمو گفت، خواهرش را در بدل ۶۰ هزار افغانی پول ضمانت رها کرده ‌اند.

طالبان با بازگشت به قدرت، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی را بر زنان و دختران وضع کردند، و برخی از زنان که در برابر این محدودیت‌ها اعتراض کردند، نیز از سوی طالبان بازداشت شده‌ اند، که از این میان منیژه صدیقی فعال حقوق زن هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد.