افغانستان

در انفجاری در کابل سه تن جان باختند

عکس از آرشیف

شام سه شنبه در انفجاری در منطقه‌ی الوخیل ناحیه شانزدهم کابل که یک موتر را هدف قرار داد، جان سه غیرنظامی را گرفت.

خالد زدران سخنگوی پولیس طالبان در کابل با تأیید تلفات این رویداد گفته است که در این انفجار چهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به گفته‌ی او، این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک موتر بود.

زدران گفته است که همه قرنبانیان این رویداد غیرنظامیان هستند.

این در حالی است که روز شنبه هفته‌ی روان در یک انفجار دیگر در غرب کابل حداقل پنج تن جان باختند.