بازرگانی

سیگار از امکان سوءاستفاده‌ی طالبان از صندوق امانی افغانستان نگران است

بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان (سیگار) گزارش داده است که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی طالبان از صندوق امانی افغانستان در سویس، کنترول خاصی وجود ندارد. در این گزارش، سیگار از انحراف و سوء‌استفاده‌ی این پول‌ها از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است.

از طرفی‌هم، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با گذشت بیش از یک سال از ایجاد صندوق امانی افغانستان در سویس، تا هنوز از مفاد آن برای فعالیت‌هایی که به سود شهروندان افغانستان باشد، استفاده نشده است.

بازرس ویژه آمریکا، گزارشی را در باره‌ی مدیریت صندوق امانی افغانستان -به درخواست کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده- آماده ساخته است. هم‌چنان از یافته‌های این گزارش معلوم می‌شود که برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ پولی از صندوق امانی افغانستان، هیچ کارشیوه‌‌‌ای وجود ندارد تا اطمینان دهد که این پول‌ها از سوی طالبان مورد سوء‌استفاده قرار نمی‌گیرند.

گزارش سیگار می‌گوید که ممکن است در آینده برای جلوگیری از انحراف پولی تدابیر حافظتی ایجاد شود. این گزارش می‌افزاید زمانی‌که صندوق امانی افغانستان در سوئیس ایجاد گردید، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که طالبان هیچ بخشی از صندوق امانی افغانستان نیستند و در اساسنامه‌ی صندوق، به صراحت به طالبان اشاره نشده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «طالبان بخشی از صندوق امانی افغانستان نیستند و تدابیر قوی برای جلوگیری از استفاده‌ی پول‌های صندوق، برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد شده است».

الکساندر باومن رئیس بخش شکوفایی وزارت خارجه‌ی سوئیس، جی شامباو، معاون امور بین‌المللی وزارت خزانه‌داری آمریکا، انورالحق احدی وزیر مالیه‌ی حکومت پیشین افغانستان و شاه محمد محرابی رییس کمیته‌ی تفتیش بانک مرکزی زیر طالبان، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی صندوق امانی افغانستان هستند.

بازرس ویژه آمریکا در گزارشی نوشته است که موجودیت شاه محمد محرابی که در حال حاضر رئیس کمیته‌ی تفتیش بانک مرکزی افغانستان است، تضاد منافع بالقوه را ایجاد می‌کند.

محرابی در این مورد نخواست به پرسشِ آمو پاسخ دهد.

در بخشی از گزارش سیگار -به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا- اطمینان داده شده که بانک مرکزی افغانستان تا زمانی‌که استقلال خود را از زیر نفوذ و مداخله‌ی طالبان به‌دست نیاورد و گام‌های موثری برای نظارت کافی در امر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی بر ندارد، دارایی‌های افغانستان هیچ وقت از صندوق امانی به بانک مرکزی انتقال نخواهد یافت.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر، هدایت‌الله بدری و دو معاون او (نور احمد آقا و عبدالقدیر احمد) در راس بانک مرکزی افغانستان قرار دارند.
این افراد از دوستان نزدیک ملا عمر رهبر پیشین طالبان بودند. بر بنیاد قطعنامه‌ی شورای امنیت ملل متحد، این افراد در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند.

بازرس ویژه‌ آمریکا گزارش داده است که با گذشت بیش از یک سال، هنوز از پول‌های صندوق امانی افغانستان در فعالیت‌های که به سود شهروندان افغانستان است، استفاده نشده است و تنها بخشِ کوچکی از سود آن، به هزینه‌های عملیاتی صندوق اختصاص یافته است.

صندوق امانی افغانستان در سوئیس، در ۲۵ سنبله‌ی ۱۴۰۱ به هدف نگه‌داری از ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان ایجاد گردید که بر بنیاد آخرین آمار رئیس تفتش بانک مرکزی افغانستان، تا اکنون این صندوق بیش از ۱۵۰ میلیون دالر مفاد کرده است.