زنان

ادامه‌ی بازداشت‌های زنان در کابل توسط طالبان

یک منبع مستقل به آمو تایید می‌کند، که طالبان در روزهای پسین برخی دختران را به بهانه عدم رعایت پوشش لباس مورد نظر طالبان، از بخش‌های تایمنی و خیرخانه کابل بازداشت کرده‌اند.

برخی از شهروندان نیز به آمو می‌گویند که در اقدام مشابه، طالبان در غرب کابل نیز به بازداشت دختران پرداخته اند.

در نخست به‌گفته شبکه مشارکت سیاسی زنان، این بازداشت‌ها از غرب کابل آغاز شدند، برخی شهر‌وندان نیز این گزارش‌ها را تایید می‌کنند.

یک باشنده کابل می‌گوید: «نباید بر دختران این‌‌قدر ظلم شود، دخترها در بازار رفته نمی‌توانند، جمع می‌کنند به خاطر حجاب، هیچ‌کسی بی‌حجاب نیست، همه حجاب را رعایت می‌کنند، طرف‌های برچی این اتفاقات (بازداشت دختران از سوی طالبان به بهانه حجاب مورد نظر طالبان) بیش‌‌تر است.»

افزون بر این، یک منبع مستقل در پایتخت، به آمو تایید کرد‌ که طالبان در روزهای اخیر دست به چنین اقدام‌های مشابه در خیرخانه و تایمنی کابل نیز زده‌اند؛ برخی باشندگان پایتخت هم نگران.

یک باشنده کابل در این باره می‌گوید: «عمل‌کرد این‌ها را می‌خواهم تقبیح کنم، این جایز نیست، غیر اخلاقی، غیرانسانی و غیر اسلامی عمل‌کرد شان بوده است، یک سه‌دختر خانم یک فامیل را شما، بدون کدام محرم، سه روز بردن به‌جای و بندی کردن آن‌ها، اصلاً جایز نیست. اگر می‌خواستید این‌ها را هشدار بدهید، فامیل‌های شان را می‌خواستید با فامیل‌های شان حرف می‌زدید.»

در‌ ادامه واکنش‌ها، رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی گفته است که سکوت برخی سیاست‌گران در این مساله خلاف «ناموس‌داری‌ افغانی» است، حزب جمعیت اسلامی هم این چنین بازداشت‌ها را مصداق آدم‌ربایی توصیف کرده است.

آقای نبیل گفته‌ است: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط طالبان، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است. این خاموشی، خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموس‌‌داری افغانی است.»

حزب جمعیت اسلامی هم گفته طالبان حالا به ربودن و شکنجه زنان اقدام کرده‌اند.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته‌ است: «متأسفانه گروه طالبان در کنار محروم كردن زنان و دختران، از تحصيل و کار، با توسل به روی‌کرد ناپسند جدید و به هدف ارعاب و سرکوب این بخشی از جامعه، در تعارض با دین و شریعت مقدس اسلام و در تعارض با بدیهیات انسانی، اخلاقی و عرف جامعه‌ی افغانستان دست به اختطاف، شکنجه و آزار زنان، زده و مصونیت حیاتی آنان را در معرض تعرض وهتک حرمت قرار داده است.»

در این میان، یک منبع مستقل دیگر، به آمو می‌گوید که به روز شنبه هفته روان، مسوولان امر به معروف طالبان با مدیران مکتب‌های حوزه ۱۸ در غرب کابل، نشستی داشتند و در این نشست پوشیدن برخی پوشاک چون پتلون را بر دختران و زنان ممنوع اعلام کردند.

نشست مسوولان امر به معروف طالبان با مدیران مکتب‌های حوزه ۱۸

محل برگزاری نشست- مسجد امام زمان

زمان – شنبه ۱۶ جدی سال روان

پوشش که طالبان برای دختران ممنوع کرده‌اند:

» دامن‌های «خیلی‌کوتاه» بالا‌تر از زانو.

» چادرهای «کوچک» که مو را نپوشاند.

» پتلون‌های کوبای «‌چسپ» و «برجس با دامن کوتاه».

ماریا نوری عضو اتحاد و همبسته‌گی زنان افغانستان می‌گوید: «دست‌گیری‌‌های گروهی گزارش شده از دختران توسط طالبان نگران‌ کننده است و ممکن است با تفسیر محدود کننده آن‌ها، از حقوق مرتبط زنان باشد.»

اما؛ وزارت طالبان زیر نام امر به معروف و نهی از منکر؛این گزارش‌ها را رد می‌کند و آن‌را تبلیغات میان‌خالی می‌داند.

در اعلامیه وزارت طالبان در امور امر به‌معروف و نهی از منکر آمده است: «در حوزه یازدهم شهر کابل و سایر مناطق که برخی رسانه‌های مخرب گزارش بازداشت زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از‌ منکر را پخش کرده اند، واقعیت ندارد. بل‌که این زنان گدا‌های شهر کابل هستند. که از سوی ا.ا.ا (طالبان) جمع آوری می‌شوند و پس از انگشت‌نگاری حقوق ماهانه دریافت می‌کنند و یاهم مورد کمک قرار می‌گیرند.اطلاعات پخش شده در این زمینه واقعیت ندارد و تبلیغاتی میان‌خالی است.»

در این میان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این گزارش‌ها به آمو می‌گوید، برخی‌ها روند گردآوری زنان گدا از کابل را به‌گونه بازتاب داده‌اند که گویا زنان و دختران به دلیل پوشش بازداشت شده‌اند.

او می‌گوید: «این پروسه جمع‌کر‌دن گداها بود،متاسفانه اشخاص، بعضی جهت‌‌ها، این را پروپاگند کرد، گویا دخترها گرفتار می‌شوند، زندانی می‌شوند، هیچ‌کسی زندانی نشده، و نه هم چنین موردی رخ داده است.»

طالبان با برگشت به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ را بر زنان و دختران اعمال کرده‌اند، از محدودیت بر حق‌کار تا آموزش و گشت‌گذار. با وجود اعتراض‌های داخلی و جهانی اما با گذشت هر روز دامنه این محدودیت‌ها در حال بیش‌تر شدن است.