افغانستان

اخراج بیش از هزار مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

عکس از آرشیف

در ادامه اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، آمارهای وزارت مهاجران طالبان نشان می‌دهند که بیش از هزار مهاجر افغانستان روز یکشنبه (۱۷ جدی) از پاکستان اخراج شدند.

این وزارت گفته‌است که ۱۵۴ خانواده (۷۸۱) تن از طریق گذرگاه تورخم و ۴۶ خانواده (۲۲۹ تن) از راه گذرگاه اسپین بولدک وارد کشور شدند. به گفته‌ی این وزارت، در میان افراد اخراج شده ۳۱ تن از شهروندان افغانستان هستند که از زندان‌های پاکستان رها شدند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در یک روز گذشته ۹۰۳ شهروند افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

آمارهای این رسانه‌ها نشان می‌دهند که در بیش از دو ماه گذشته، ۴۶۱ هزار و ۷۸۳ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.

طالبان گفته‌اند که در نزدیک به سه ماه گذشته، حداقل ۸۰۰ هزار شهروند افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.