افغانستان

شکایت باشندگان زابل از پایین‌بودن سطح کیفیت خدمات مخابراتی

شماری از باشندگانِ زابل می‌گویند که خدمات مخابراتی در این ولایت به درستی ارائه نمی‌شود.

این باشندگان از کیفیت پايین این خدمات شکایت دارند و تاکید می‌ورزند که حتا در مرکز این ولایت( قلات) آنتن‌دهی ضعیف است و برقراری تماس را ناممکن ساخته است.

شرکت‌های مخابراتی باعث انتقاد‌های شهروندان کشور شده‌اند.

در ولایت زابل برخی از باشندگان از ارائه‌ی خدمات این شرکت‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در تمامی این ولایت -حتا در شهر قلات- مردم به خدمات مخابراتی باکیفیت دسترسی ندارند و به مشکلات آنها توجهی نمی‌شود. 

این باشندگان از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند که با نصب آنتن‌های مخابراتی بیشتر، کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.

از طرفی‌هم، شماری از باشندگانِ زابل می‌گویند با آن‌که شرکت‌های مخابراتی خدمات انترنتی را به بهای بلندی به باشندگان این ولایت به فروش می‌رسانند؛ اما سرعت آن به مراتب نسبت به سایر ولایت‌ها پایین است.

اما پرسش اصلی این است که چرا تاهنوز برای بهبود کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی، گام‌های عملی برداشته نشده‌ است؟

باشندگانِ زابل می‌گویند که تا هنوز در ولسوالی دای‌چوپان این ولایت، خدمات مخابراتی و انترنتی به‌گونه‌ی درستی فعال نشده و بسیاری از باشندگان آن از این خدمات بی‌بهره هستند.

در حال حاضر چهار شرکت مخابراتی خصوصی و یک شرکت دولتی در افغانستان فعالیت دارند.