افغانستان

حکایت مهاجران اخراج‌شده در قندهار از برخورد «نادرست» پولیس پاکستان با آنان

شماری از اخراج‌شدگان از پاکستان در قندهار می‌گویند که پولیس پاکستان با آنان برخورد نامناسب کرده‌است و آنان ناگزیر شده‌اند «همه دار‌وندار شان» را در پاکستان رها کنند.

این شهروندان کشور که اکنون در قندهار پناه آورده‌اند می‌گویند که حتا اجازه نیافته‌اند وسایل دکان‌های شان را بفروشند و نیز پول‌های شان را از نزد مردم گرد‌آوری کنند.

اینان می‌گویند که در افغانستان نیز در این فصل سرما به سرپناه و امکانات نخستین زندگی، دست‌رسی ندارند.

در اردوگاهی در قندهار، شماری از برگشت‌کنندگان و اخراج‌شدگان از پاکستان جا‌به‌جا شده‌اند. اینان می‌گویند که پولیس پاکستان از آنان پول گرفتند و به زور آنان را اخراج کردند.

فضل محمد اخراج‌شده از پاکستان می‌گوید: «در آن‌طرف بالای ما بسیار ظلم کردند. هر وقت آزار و اذیت می‌کردند. زندانی می‌ساختند. پول می‌گرفتند و ما را به زور اخراج کردند؛ گرنه در این زمستان من به این‌جا نمی‌آمدم».

این مهاجران اخراج‌شده می‌گویند که تمام داروندار شان در پاکستان مانده است و اکنون در نبود سرپناه مناسب، روزگار سختی در پیش دارند.

ایوب خان اخراج‌شده از پاکستان می‌گوید: «خواست ما این است که دولت برای ما زمین بدهد؛ تا ما بتوانیم که برای خود یک سرپناه آماده کنیم».

نبود امکانات نخستین زندگی در این فصل سرما، یکی دیگر از چالش‌هایی اینان است. خواست شان از بازرگانان و نهاد‌های مددرسان این است که آنان را دست‌گیری کنند.

خیر الله اخراج‌شده از پاکستان می‌گوید: «خواست ما از تجاران این است که ما را کمک کنند؛ چون ما در این‌جا، به‌شمول خانه و سرپناه، هیچ چیزی نداریم».

آمارهای ملل متحد نشان می‌دهند که در بیش از دو ماه گذشته، بیش از ۴۵۶هزار تن از پاکستان به افغانستان یا برگشته‌اند و یا هم به زور اخراج شده‌اند.

با وجود فشار‌های جهانی، اسلام آباد از این تصمیم‌اش پا به عقب نکشیده است و روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، هنوز هم ادامه دارد.