افغانستان

اخراج بیش از هزار و ۹۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

در ادامه‌ی اخراج مهاجران بدون‌مدرک از پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش‌ داده‌اند که هزار و ۹۱۱ مهاجر افغانستان روز گذشته (دهم جدی) از این کشور اخراج شده‌اند.

این مهاجران از گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک به کشور بازگردانده شدند.

یک روز پیش از آن نیز نزدیک به هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در دو ماه پسین، ۴۵۵ هزار و ۶۴۵ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند. طالبان شمار مهاجران اخراج‌شده از پاکستان را ۸۰۰ هزار تن گفته‌اند.

اخراج دوامدار مهاجران افغانستان از پاکستان نگرانی‌هایی را از سرنوشت ناروشن آنات به بار آورده است. ملل متحد گفته‌ است که این افراد هم‌زمان با فرارسیدن زمستان سرد با کمبود سرپناه، نبود کار و دیگر امکانات روبه‌رو هستند.