افغانستان

‏واکنش طالبان به تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد: تعیین نماینده ویژه «اقدام غیرضرروری» است

طالبان در یک اعلامیه از آدرس وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه ۲۷۷۱ شورای امنیت ملل متحد گفته‌اند که این قطعنامه با وجود اختلاف میان اعضای دایمی این شورا و «بدون مشوره» با آنان تصویب شده‌است.

این قطعنامه روز جمعه با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع از سوی شورای امنیت ملل متحد تصویب شد. یکی از موارد مهم این قطعنامه تعیین یک نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان است.

طالبان در این اعلامیه تعیین نماینده ویژه ملل متحد در حضور نماینده مأموریت ملل متحد ر افغانستان را یک اقدام «غیرضروری» خوانده اند و گفته‌اند این کار این را نشان می‌دهد که افغانستان کشوری است که دچار درگیری است.

در اعلامیه طالبان آمده‌است که آنان از همه «تلاش‌های مثبت ملل متحد برای تعامل قویتر و گسترده تر با افغانستان» استقبال می‌کنند اما رویکر آنان بر بنیاد «باورهای مذهبی، ارزش‌های فرهنگی و منافع ملی»، خواهد شود.

طالبان در این اعلامیه از ملل متحد خواسته‌اند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به افغانستان «واقعیت‌های موجود» در نظر گرفته شوند و تصمیم‌ها زیر تأثیر هیچ طرفی قرار نگیرند.

در نشست روز جمعه شورای امنیت ملل متحد، نمایندگان امریکا، بریتانیا و فرانسه از سیاست‌های طالبان در برابر حقوق زنان انقاد کردند و از گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان حمایت کردند.

در این قطعنامه آمده که هدف از این روند این است تا افغانستان صلح‌آمیز که به گونه کامل دوباره با جامعه جهانی مدغم شود و تعهدات جهانی را رعایت کند. قطعنامه بر مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصوون زنان افغانستان در این روند نیز تاکید کرده است و گفته است که دبیرکل باید در درازای ۶۰ روز نتیجه مشورهایش را به شورای امنیت شریک بسازد.

بربنیاد قطعنامه، فرستاده ویژه باید تخصص حقوق بشر و جنسیت داشته باشد. پیش‌برد گفت‌وگوهای میان افغان‌ها و دیپلماستی جهان با افغانستانِ شامل طالبان ماموریت فرستاده ویژه گفته شده‌است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد می‌گوید که از این پس، راهبرد جامعه جهانی در قبال افغانستان بربنیاد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد اتخاذ خواهد شد و نمایندگان ویژه کشورها روی چگونگی عملی شدن، پیشنهادهای فریدون سنرلی اوغلو در گزارش ارزیابی مستقل اش در باره افغانستان گفتگو خواهند کرد.