افغانستان

قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در باره پیشنهادات ارزیابی سینیرلی‌اوغلو تصویب شد

قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در باره پیشنهادات سینیرلی اوغلو، با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع تصویب شد.

دو رأی ممتنع نیز در این نشست از سوی روسیه و چین بود.

بر بنیاد این قطعنامه، اعضای شورای امنیت ملل متحد روی پیشنهادات گزارش سینیرلی اوغلو به شمول تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان، توافق کرده اند.

ارزیابی ملل متحد، پیشنهاد یک فرستاده ویژه برای افغانستان را داده که روی دیپلماسی بین افغانستان و شریکان جهانی و پیش‌برد گفت‌وگوهای میان افغانان تمرکز خواهد کرد. اما چین و روسیه گفته‌اند، پیشنهاد تعیین فرستاده ویژه از سوی دبیر کل ملل متحد باید از پیش‌نویس حذف شود.

گفت‌وگو روی شکل‌گیری گروه تماس کوچک در نشست بعدی فرستاده‌های ویژه کشورها و اهمیت همکاری با طالبان، پیشنهاد دگر پکن و مسکو به پیش‌نویس بوده‌اند.

اما این پیشنهادها در پیش‌نویس جا داده نشده‌اند.

در گزارش شورای امنیت آمده است که ایالات متحده و بریتانیا پیشنهاداتی برای تغییرات اندکی در متن پیش‌نویس داشتند.

اما گروهی از اعضای شورای اروپا به شمول فرانسه، مالت و سویس به دنبال تقویت متن مربوط به زنان افغانستان، دستور کار صلح و امنیت و افزودن متنی در مورد پای‌بندی طالبان به تعهدات بین‌المللی افغانستان بوده‌اند.

فرانسه هم‌چنان خواسته که ادغام دوباره کامل افغانستان به جامعه جهانی باید، مشروط به عمل کردن طالبان به تعهدات خود بر بنیاد قانون‌های بین‌المللی شود.

پیشنهادهای تازه در پیش‌نویس قطعنامه ارزیابی مستقل ملل متحد روی افغانستان:

– چین و روسیه خواستار حذف پیشنهاد تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شده‌اند

– چین و روسیه پیشنهاد گفت‌وگو روی گروه تماس را داده‌اند

– برخی اعضای شورای اروپا پیشنهاد تقویت متن مربوط به زنان افغانستان را داده‌اند

– فرانسه خواستار مشروط شدن ادغام افغانستان به عمل‌کرد طالبان به قوانین جهانی شده است

در گزارش شورای امنیت آمده که چهار توصیه در ارزیابی مستقل ملل متحد به شمول مجموعه اقدام‌ها به هدف رسیدگی به مردم افغنستان، توجه بیشتر جهان به امنیت و ثبات، نقشه راه برای مشارکت سیاسی با هدف ادغام افغانستان به جامعه جهانی و ایجاد مجموعه‌ای از راه‌کارها برای همگانی شدن و نظارت بر پیشنهادهای ارزیابی جاداده شده اند.

با این همه، تصویب قطعنامه تازه در باره افغانستان که پیشنهادهای ارزیابی مستقل ملل متحد را به مرحله اجرایی در می‌آورد، یکی از تحول‌های درشت سیاسی دو سال پسین پنداشته می‌شود، چرا که انتظار می‌رود با تصویب آن گام‌هایی برای بیرون شدن افغانستان زیر اداره طالبان از انزوا و ادغام دوباره به جامعه جهانی برداشته شوند.