افغانستان

خواست‌ها برای رهایی فعالان از بند طالبان

ادامه‌ی در‌بند‌‌ماندن فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان، با واکنش‌هایی رو‌به‌رو شده است.

وکیل‌مدافع رسول پارسی استاد دانشگاه، می‌گوید که طالبان پارسی را به جرم کفر‌گویی و تبلیغ منفی در برابر امارت اسلامی زندانی کرده‌اند.

از سویی‌هم شماری از فعالان حقوق بشر و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از طالبان می‌خواهند تا هر چه زودتر خبرنگاران، زنان، نظامیان پیشین و استادان دانشگاه را که در زندان به سر می‌برند، بدون قید و شرط آزاد کنند.

رسول پارسی ۲۹۶ روز می‌شود که در زندان طالبان است. آقای پارسی از سوی طالبان به کفرگویی و تبلیغ در برابر امارت اسلامی متهم شده است.

او باشنده‌ی ولسوالی انجیل هرات، استاد دانشگاه و یکی از فعالان مدنی و رسانه‌یی است که علنی از سیاست‌های سختگیرانه طالبان در برابر زنان انتقاد می‌کرد.

دادگاه طالبان در هشتم عقرب او را به شانزده‌ماه زندان محکوم کرد.

افزون بر این، طالبان در بیستم قوس، سلطان‌علی جوادی مدیر‌مسئول رادیو نسیم در دایکندی را به یک سال زندان محکوم کردند. جوادی در ۱۵ میزان به اتهام تبلیغ در برابر طالبان و جاسوسی برای رسانه‌های خارجی بازداشت گردید.

در پیوند به این بازداشت‌‌ها، طالبان عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون تمدن در قندهار، و ضمیر ظهیری خبرنگار محلی در پروان را بازداشت کردند که هنوز خبری از آزادی آنان در دست نیست.

سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته‌ی ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید: «متأسفانه با گذشت بیش‌از‌دو‌سال، شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی بدون این.که جرمی مرتکب شوند، بازداشت شده‌اند که این نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد که از ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران در داخل افغانستان خودداری کنند. این بازداشت‌ها نشان‌دهنده‌ی نقض صریح قوانین وضع‌شده، به ویژه قانون رسانه‌های همگانی است».

همزمان با این، منیژه صدیقی از زنان معترض و فعالان حقوق بشر در افغانستان ۷۹ روز پیش از سوی استخبارات طالبان در منطقه خیرخانه‌‌ کابل بازداشت شد.

فعالان حقوق بشر و جامعه رسانه‌یی، طالبان را به سرکوب صدا‌های عدالت‌خواهانه متهم می‌سازند و می.گویند که با چنین بازداشت‌ها می‌خواهند مانع داد‌خواهی‌های زنان، فعالان رسانه‌یی و مدافعان حقوق بشر شوند.