افغانستان

سرپرست وزارت خارجه طالبان: شهروندان کشور آزادانه در افغانستان زندگی می‌کنند

سرپرست وزارت خارجه طالبان می‌گوید که شهروندان کشور آزادانه در افغانستان زندگی می‌کنند و کسی به کسی کاری ندارد.

این مقام طالبان در سخرانی‌اش در قونسلگری افغانستان در مشهد، مهاجران را به آمدن به افغانستان تشویق می‌کند و تاکید می‌ورزد که تنها مجرمان در افغانستان بازداشت می‌شوند.

امیرخان متقی به این باور است که در حال حاضر، هیچ زندانی سیاسی در کشور وجود ندارد.

از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۳ به این‌سو، مقام‌های طالبان بیشترین سفر خارجی را به ایران داشته‌اند.

شمار زیادی از مقام‌های ارشد و اعضای کابینه طالبان به شمول عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزراء، امیرخان متقی سرپرت وزارت خارجه، عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به ایران سفر کرده‌اند.

اکنون امیر خان متقی یک‌بار دیگر در ایران به‌سر می برد.

سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنان تازه‌اش مدعی شده است که شهروندان کشور آزادی دارند و زندانی سیاسی در افغانستان وجود ندارد.

امیرخان متقی می‌گوید: «تمام مهاجران، تمام افغانان، هر کسی که می‌آید، هیچ تشویشی نکند. حتا جنران، والیان و وزیرانی بودند که در جنگ ایستاده شده بودند، چنته پوشیده بودند و مجاهدین ما را شهید کرده بودند را عفو کردیم. هم‌چنان کسانی‌که در بازداشت به سر می‌برند آزاد می‌گردند. ما در تمام افغانستان، بندی سیاسی نداریم».

از سویی‌هم، برخی از فعالان مدنی می‌گویند که طالبان مخالفان شان را سرکوب می‌کنند و حتا زنان را که برای به دست آوردن حقوق شان دست به راهپیمایی می‌زنند، بازداشت می کنند.

شفیقه رزمنده فعال مدنی می‌گوید: «طالبان در افغانستان به حیث یک گروه نامشروع، یک گروه غیر متعهد و غیر مسئول در برابر شهروندان بیشترین فرمان‌ها و اوامر را در مورد کار زنان و منع تحصیل زنان، منع حضور‌شان در اجتماع، و در کل حذف‌شان از جامعه، بدون هیچ‌گونه برنامه به حکومت داری و هیچ گونه مسوولیت را در برابر شهروندان افغانستان ندارند.»

امیرخان متقی، شهروندان کشور را در ایران به بازگشت به افغانستان تشویق می‌کند.

این مقام ارشد طالبان به این باور است که قوم پرستی و سمت‌گرایی در کشور به پایان رسیده است.

او می‌گوید: «در تمام افغانستان، تنظیم بازی، قوم‌پرستی و سمت‌پرستی ختم شد. افغان هستیم؛ مسلمان هستیم. از هیچ کسی پرسان نمی‌شود که از کجا هستی و به کجا می‌روی. فقط مجرمان گرفتار می‌شوند؛ دیگر مردم افغانستان به هر طرف و هر کاری که می‌کنند، آزاد زندگی دارند».

سهیلا عرفانی استاد پیشین در دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات می‌گوید: «بر خلاف ادعاهای که طالبان داشته که هیچ گونه تبعیض در برابر شهروندان افغانستان وجود ندارد ما می بینیم که متاسفانه هر روز بیشتر می شود و یکی از این تبعیض ها فارسی ستیزی دشمنی با زبان فارسی است و این دشمنی در واقع تبعیض و نژادپرستی رژیم حاکم را نشان می‌دهد.»

سرپرست وزارت خارجه طالبان از چهار روز به این‌سو در ایران به‌سر می برد و در سخنان تازه‌اش گفته است که تلاش می شود روابط اقتصادی، ترانزیتی و دادو‌ستد با ایران افزایش یابد.