افغانستان

رینا امیری: ممنوعیت کار و آموزش زنان در افغانستان باید لغو شود

رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان،‌ می‌گوید که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل از سوی طالبان، «تهدیدی جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه حیاتی است».

او در نوشته‌ای در اکس گفته‌است که حتی در نهادهایی که زنان اجازه کار نیز داده‌ شده‌اند، «این ممنوعیت آنان را در برابر ترس و تهدید آسیب‌پذیر ساخته‌است».

او تأکید کرده‌است که نیاز است شعار «ممنوعیت‌ها را لغو کنیم» در میان مردم افغانستان تقویت شود.

در همین حال، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بار دیگر خواهان برداشته‌شدن محدودیت کار زنان در نهادهای غیردولتی است.

او تأکید کرده‌است که نقش زنان برای اقتصاد کشور مهم و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان نیاز است.

طالبان یک سال پیش زنان را از کار در نهادهای غیردولتی منع کردند.