افغانستان

اخراج بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

به گزارش رسانه‌های پاکستان، یک هزار و ۵۶۲ مهاجر بدون مدرک افغانستان روز گذشته (اول جدی) از پاکستان اخراج شدند.

این در حالی است که در یک روز پیش از آن نیز نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ مهاجر افغانستان از این کشور اخراج شدند.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی سپین بولدک و تورخم به کشور باز گردانده شدند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از ۴۷۲ هزار شهروند افغانستان از دو ماه به این سو از پاکستان اخراج شده‌اند.