بازرگانی

افتتاح مرکز تجارتی مخصوص زنان در ولایت بامیان توسط سازمان ملل

کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد در ولایت بامیان برای زنان یک مرکز تجارتی جدید را افتتاح کرده است که هدف آن تقویت تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان است.

به گفته این نهاد، این مرکز شامل ۲۰ دکان است که زنان و دختران می‌توانند در آنجا هم حرفه‌های خود را یاد بگیرند و هم فرآورده‌های خود را به فروش برسانند. علاوه بر این، امکان آموزش درس‌های مکتب نیز برای آنها فراهم شده است.

محمد اشرف نیازی، مسئول این برنامه در بامیان، در این باره گفت: «در این محل که امنیت شان تضمین شده و در یک محیط بسته قرار دارند، می‌توانند به راحتی به تحصیل و حرفه خود ادامه بدهند.»

این مرکز علاوه بر کاربری تجاری، به عنوان یک مرکز اجتماعی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در آن زنان می‌توانند دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

این پروژه در حالی راه‌اندازی شده است که زنان در یک سال گذشته از کار در بسیاری از نهادهای کمک‌رسانی منع شده‌اند.