افغانستان

آزادی حداقل ۲۰۰ شهروند افغانستان از زندان‌های ایران

حداقل ۲۰۰ شهروند افغانستان که به دلیل نداشتن اسناد قانونی در ولایت زاهدان ایران زندانی شده بودند، آزاد شده‌اند.

طبق گزارش‌های منتشر شده توسط تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، یک مقام طالبان در ولایت نیمروز این خبر را تایید کرده و اعلام کرده است که این افراد از طریق ولایت نیمروز به افغانستان بازگشته‌اند.

به گفته او، این افراد از بهر نداشتن اسناد قانونی در ایران بازداشت شده بودند.

هفته‌ی پیش، ۱۹۳ شهروند افغانستان از زندان‎‌های پاکستان آزاد و به کشور باز گشتند.

این در حالی‌است که در چند هفته‌ی پسین روند بازگشت مهاجران افغانستان از ایران همچنان ادامه داشته‌است. در چند روز اخیر  روزانه ۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱ هزار و ۷۰۰ تن از ایران به کشور باز گشته‌اند.