افغانستان

پاکستان در یک روز بیش از ۱۴۰۰ مهاجر افغانستان را اخراج کرد

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، پاکستان روز پنجشنبه (۳۰ قوس)، ۱۴۸۳ مهاجر افغانستان را در ادامه اخراج مهاجران بدون‌ مدرک، به افغانستان باز گرداند.

این تعداد نسبت به ۱۷۰۰ مهاجری که روز قبل بازگردانده شده بودند، کاهش جزئی داشته است.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک و تورخم در ولایت‌های قندهار و ننگرهار دوباره وارد افغانستان شده‌اند.

طبق آمار منتشر شده توسط رسانه‌های محلی، از ماه نومبر (۱۰ عقرب) تاکنون، مقامات پاکستانی در مجموع ۴۴۳,۳۷۶ مهاجر بدون مدرک افغانستان را به کشورشان بازگردانده‌اند.