افغانستان

حمایت ایالات متحده از پیشنهاد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان

نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش از پیشنهاد تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان حمایت می‌کند.

این مقام امریکایی روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «نقش فرستاده ویژه سازمان ملل و گروه تماس در تدوین نقشه راهی که اطمینان دهد افغانستان به تعهدات جهانی خود پایبند است، اهمیت دارد.»

در این نشست، علاوه بر بحث در مورد وضعیت افغانستان و ارائه گزارش یوناما، نمایندگان کشورهای عضو نیز دیدگاه‌های خود را درباره گزارش فریدون سینیرلی‌اوغلو بیان کردند.

رابرت وود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در این جلسه اظهار داشت: «ما از پیشنهادهای گزارش در مورد تعیین یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای تشکیل گروه تماس بین‌المللی حمایت می‌کنیم. این فرستاده ویژه و گروه تماس برای تضمین اجرای تعهدات جهانی افغانستان حیاتی خواهند بود.»

روزا اوتونبایوا، رییس معاونیت سیاسی سازمان ملل در افغانستان، گفت که طالبان با تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای افغانستان مخالفت دارند. این مقام سازمان ملل افزود: «طالبان تعامل دوجانبه را به تعامل چندجانبه ترجیح می‌دهند.»

او تأکید کرد: «در این گزارش مواردی وجود دارد که برای هر ذینفعی قابل پذیرش نیست. اما من از همه خواسته‌ام که روی هدف بزرگ‌تر تمرکز کنند.»

نمایندگان روسیه و چین نیز در این نشست از گزارش فریدون سینیرلی اوغلو حمایت کرده و تأکید کردند که جهان باید با طالبان تعامل داشته باشد.

گنگ شوانگ، نماینده چین در سازمان ملل، گفت: «جامعه جهانی باید با واقعیت‌های سیاسی افغانستان تعامل داشته باشد و منافع مردم افغانستان را در اولویت قرار بدهد.»

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، بیان کرد: «ما از تلاش‌های سینیرلی اوغلو برای تهیه یک گزارش مستقل در مورد افغانستان استقبال می‌کنیم.»

یک ماه پیش، گزارش فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان همگانی شد.

وی در این گزارش افزون بر ارزیابی از وضعیت افغانستان پیشنهادهای برای حل وضعیت در کشور داشت. به شمول تعیین نماینده ویژه از سوی ملل متحد برای افغانستان و ایجاد یک گروه تماس بین‌المللی.

طالبان پیش از این گفته اند که با این گزارش و ارزیابی آن مخالف اند.

رییس یوناما نیز در نشست شورای امنیت گفت که به زودی نشستی درباره این گزارش برگزار خواهد شد.