افغانستان

نگرانی‌های امنیتی و حقوق بشری محور نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان

در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان، موضوعاتی چون روابط طالبان با القاعده، تهدیدات تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و نگرانی‌های حقوق بشری و اقتصادی مطرح شدند.

خاویر د لا گسکا، رییس دوره‌ای شورای امنیت، تاکید کرد که پیوندهای طالبان با القاعده و تی‌تی‌پی همچنان محکم است. او اشاره کرد که تی‌تی‌پی حملاتی را علیه پاکستان انجام داده و القاعده در حال بازسازی ظرفیت‌های عملیاتی خود است.

او گفت: «روابط میان طالبان و القاعده و همچنان تحریک طالبان پاکستان هنوز هم مستحکم است. تحریک طالبان پاکستان در برابر پاکستان حملاتی انجام داده است. شماری از کشورهای عضو گفته اند که القاعده تلاش می‌کند در اینجا ظرفیت های عملیاتی خود را نیز بازسازی کند. بر بنیاد گزارش نظارت بر تحریم ها، کشت خشخاش کاهش یافته است، اما نرخ مواد مخدر افزایش یافته است.»

رزا اوتنبایو، فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان، به نگرانی‌های امنیتی منطقه در مورد تهدیدات ناشی از افغانستان اشاره کرد. به گفته او، پاکستان بر این باور است که طالبان در مهار تی‌تی‌پی کم‌کاری کرده‌اند.

او گفت: «در عین حال ،کشورهای منطقه به شدت نگران تهدید‌های احتمالی بیش‌تر از داخل افغانستان هستند.به ویژه، پاکستان به این باور رسیده است که مقام‌های سرپرست برای مهار تحریک طالبان پاکستان، که مسوولیت حمله‌های هراس‌افکنانه بزرگ اخیر در داخل پاکستان را بر عهده گرفته اند، کم‌کاری کرده‌اند.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل‌متحد، به نگرانی‌های حقوق‌بشری افزود و از بازداشت و شکنجه زنان معترض، کشتار علمای شیعه و هزاره‌ها، و کشتارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی پیشین خبر داد.

او گفت: «زنان معترض روزانه مورد بازداشت و شکنجه قرار می‌گیرند، به‌‌اضافه کشتار هدف‌مند علمای شیعه و هم‌وطنان هزاره ما، هم‌راه با کشتارهای غیر قانونی نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین هم‌چنان ادامه دارد. حضور و فعالیت‌های روزافزون گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید‌های امنیتی فزاینده و گسترده را برای افغانستان، منطقه و جهان به دنبال دارد.»

رامش راجاسینگهام، مسوول بخش کمک‌های بشردوستانه ملل‌متحد، از دخالت طالبان در امور امدادرسانی بشری انتقاد کرد و گفت که این دخالت‌ها به افزایش ۲۱ درصدی موانع اداری انجامیده است.

او گفت: «چالش دیگری که در بخش توزیع کمک در افغانستان مشاهده می کنیم، مربوط به تلاش‌هایی از سوی مقام‌های سرپرست برای مداخله در برنامه‌های کمک‌ها می‌شود. در سال گذشته، تمایل مقام‌های سرپرست برای دخالت بیشتر در برنامه‌های بشردوستانه افزایش قابل توجهی داشته است. تلاش برای مداخله منجر به افزایش ۲۱ درصدی موانع اداری بین جنوری تا اکتوبر ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ شده است.»

شهرزاد اکبر، فعال حقوق‌بشر، از جامعه جهانی خواست تا در مورد وضعیت افغانستان اقدام کنند.

او گفت: «طالبان به شما جامعه جهانی، نشان داده‌اند که چه‌کسانی هستند و ما، زنان افغانستان، به شما گفته‌ایم که چه می‌‍خواهیم. گزینه‌های روی میز این‌ها اند؛ از دورنمای افغانستان صلح آمیز، عادلانه، متنوع و دموکراتیک پشتیبانی می‌کنید، و یا از دیدگاه طالبانی که در آن منشور ملل‌متحد و ارزش‌های بنیادی مورد حمایت این شورا نقض می شوند.»

طالبان هنوز به گفته‌های مطرح شده در نشست شورای امنیت واکنش رسمی نشان نداده‌اند. با این حال، آن‌ها پیوسته ادعا کرده‌اند که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه جهان نیست، ادعایی که با گزارش‌های ملل متحد و شکایت‌های کشورهای همسایه در مورد حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی به چالش کشیده شده است.