افغانستان

ملل متحد پیشنهاد طالبان برای کرسی افغانستان را بار دیگر رد کرد

سازمان ملل‌متحد بار دیگر پیش‌نهاد طالبان برای دریافت کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان را رد کرد. کمیته‌ی اعتبارنامه‌های سازمان ملل‌، روز ۶ دسمبر سال‌ روان، دو پیش‌نهاد (به‌شمول پیش‌نهاد‌های جداگانه‌ی وزارت خارجه طالبان و نصیر احمد فایق، کاردار نمایندگی دایمی افغانستان) را بررسی کرده است.

سرانجام این کمیته تصمیم گرفت تا واگذاری کرسی افغانستان در ملل‌متحد را برای سومین‌بار پی‌هم به تاخیر بیندازد.
میلاد سیار

در مقر سازمان ملل متحد، صحنه‌ی نبرد دیپلوماتیک میان رژیم طالبان و دیپلومات‌های باقی مانده از نظام جمهوریت به نظر می‌رسد. طالبان در بیش از دو سال گذشته، سه بار تلاش کردند که کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاورند؛ اما کشورهای عضو این سازمان، به این خواست پی‌هم طالبان پاسخ رد دادند.

کمیته‌ی اعتبارنامه‌های ملل‌متحد اعلام کرده است که در ۶ دسمبر سال‌ روان، پیش‌نهاد وزارت خارجه‌ی طالبان که در ۱۷‌ سپتمبر ۲۰۲۳ به این سازمان فرستاده شده بود را بررسی کرده است. هم‌زمان با این، این کمیته پیش‌نهادِ نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل‌ را در ۲۵ اگست ۲۰۲۳ نیز مورد بررسی قرار داده است.

اما این کمیته‌ تصمیم گرفته است که برای سومین‌بار پی‌هم، واگذاری کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ملل‌متحد را به‌ تاخیر بیندازد.

در کابل نیز سرنوشت کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برای مردم مهم شده است.

یک‌ تن از باشنده‌های کابل می‌گوید: «کرسی ملل‌متحد نباید برای طالبان واگذار شود؛ باید نزد‌ جمهوریت باشد. اگر به طالبان واگذار شود، به این معنا است که آ‌ن‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند».

در‌ این میان، برخی از منابع دیپلماتیک به آمو می‌گویند که با این تصمیم، ماموریت نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل‌ تا سپتمبر سال ۲۰۲۴ تمدید شده است.

محب‌‌الله تایب، مسئول حقوق‌بشر نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو می‌گوید: «مسئله‌ی مفاد افغانستان و مفاد مردم افغانستان این‌ است که طالبان یک‌بار دیگر ناکام شدند که بتوانند نماینده‌ای برای مجمع عمومی ملل‌متحد روان کنند. کما‌فی‌سابق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در نیویورک، به عنوان نماینده‌ی دولت افغانستان نزد سازمان ملل‌متحد باقی ماند».

پس از آن‌که در ماه دسمبر سال ۲۰۲۱، غلام محمد اسحاق‌زی نماینده‌ی پیشین افغانستان در ملل‌متحد از سمت خود کنار رفت؛ آقای فایق مسئولیت سرپرستی نمایندگی دایمی افغانستان در ملل‌متحد را به دوش گرفت.

غلام محمد اسحاق‌زی از سوی دولت پیشین افغانستان در این سمت معرفی شده بود؛ اما چهار ماه پس از سقوط دولت پیشین، از این سمت کناره‌گیری کرد.

طالبان با بازگشت به قدرت، سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی طالبان در دوحه را به عنوان نماینده‌ی دایمی به ملل‌ متحد معرفی کرده بودند؛ اما سازمان ملل این درخواست آنان را پیوسته رد کرده است.

آقای شاهین به پرسش آمو تا هنگام نشر این گزارش پاسخی نداد.

رد درخواست طالبان برای به دست‌آوردن کرسی ملل متحد، به معنای شکست طالبان در به دست‌آوردن مشروعیت بین‌المللی است. شکستی که ریشه در کارنامه‌ی حقوق‌بشری طالبان و ناتوانی آنان در تشکیل حکومت فراگیر دارد.