افغانستان

متقی سخنان اسماعیل‌خان را به نفع هر دو طرف نمی‌داند

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان می‌گوید که سخنان اخیر اسماعیل‌خان درباره‌ی افغانستان و طالبان به نفع هیچ کسی نیست.

این مقام طالبان می‌افزاید که اسماعیل‌خان به خاطر «ریزرو اتاق در یکی از هوتل‌های تاجیکستان» خوش‌حال شده است؛ در حالی‌که ایالات متحده اطمینان داده است که از هیچ‌گونه حرکت نظامی در برابر طالبان پشتیبانی نخواهد کرد.

این در حالی است که پیش از این محمد اسماعیل‌خان در گفت‌وگو با آمو گفته بود که گزینه‌ی نظامی را نیز در دست دارد. او هم‌چنان گفته بود که طالبان به وی اجازه نداده بودند که از هرات به کابل برود؛ اما آقای متقی اما می‌گوید که اسماعیل‌خان خودش نخواست که به کابل برود، چون طالبان در هرات به او عزت داده بودند.

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان در هرات گفته است که محمد اسماعیل‌خان رهبر پیشین جهادی، پیش از سقوط کابل به طالبان گفته بود که قصد دارد در یک هواپیما به کابل برود. به گفته‌ی آقای متقی، طالبان به او اجازه دادند که با آن هواپیما به کابل برود؛ اما اسماعیل‌خان به کابل نرفت و خواست تا به بهانه‌ی درمان به ایران برود.

آقای متقی می‌گوید که طالبان به اسماعیل‌خان عزت دادند؛ اما او یک‌ بار دیگر در برابر آن‌ها سخن می‌گوید.

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان در حالی از سقوط هرات و بیرون‌شدن اسماعیل‌خان از هرات چنین روایتی دارد که پیش از این، اسماعیل‌خان به تلویزیون آمو گفته بود که این طالبان بودند که به او اجازه ندادند که از هرات به کابل برود.

محمد اسماعیل‌خان در پاسخ به تماس آمو (درباره‌ی گفته‌های تازه‌ی امیرخان متقی) از صحبت در این باره خودداری کرد و گفت که نمی‌خواهد در این باره واکنشی داشته باشد.

با بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از سیاست‌مداران، افغانستان را ترک کردند.
از این میان، تعدادی همواره دیدگاه‌‌های‌ خود را -در نشست‌های منسوب به جبهات ضد طالبانی- علنی بیان داشته‌اند.

اما اسماعیل‌خان پس از نزدیک‌به‌دو‌سال از بازگشت طالبان به قدرت، دو هفته پیش در نشستی در تاجیکستان حضور پیدا کرد و اذعان داشت که حکومت طالبان دوام نخواهد کرد. او در این نشست به گزینه‌ی نهایی (نظامی) در برابر طالبان اشاره کرد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از سیاست‌مداران در بیرون از افغانستان، بارها زیر نام‌های گوناگون گردهم آمده‌اند و از مقاومت در برابر طالبان سخن زده‌اند.