افغانستان

عبدالمصور قدوسی از مهاجران افغانستان توسط دزدان در پاکستان کشته شد

روز گذشته یکی از مهاجران افغانستان در پاکستان توسط دزدان کشته شد. خانواده‌ی عبدالمصور قدوسی از حکومت پاکستان می‌خواهند تا به خاطر بازداشت و مجازات عاملان این روی‌داد اقدام کند. مجیب قدوسی برادر عبدالمصور قدوسی به تلویزیون آمو می‌گوید که برادرش از سوی دزدان در اسلام آباد کشته شده است.

هم‌چنان در این روی‌داد، یک مهاجر دیگر از افغانستان نیز زخمی شده است.

عبدالمصور قدوسی از کارمندان قراردادی نیروهای امریکایی در گذشته بود که دو سال پیش با همسرش به پاکستان آمده بود.

در یک نوار تصویری که در اختیار آمو قرار گرفته است، دیده می‌شود که دزدان موترسایکل‌سوار در منطقه‌ی «پشاور‌ مور» در قلب اسلام‌آباد با دو مهاجر افغانستان درگیر می‌شوند و پس از گرفتن پول و موبایل‌، به آن‌ها شلیک می‌کنند و پا‌ به‌ فرار می‌گذارند.

عبدالمصور قدوسی باشنده‌ی ولایت کاپیسا و یکی از کارمندان قراردادی نیروهای امریکایی در گذشته بود که دو‌ سال‌ پیش با همسرش به پاکستان مهاجرت کرد تا پس از دریافت ویزه‌ی بشردوستانه‌ی آلمان، به این کشور پناهنده شود.
مهاجرتی که به فرجام نرسید و او روز گذشته -پس از درگیری با دزدان مسلح- از سوی آنان به ضرب گلوله کشته شد.

با این حال شورای مهاجران افغانستان در پاکستان نیز اوضاع زندگی شهروندان افغانستان در این کشور را نگران‌کننده می‌داند و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد تا هرچه‌زودتر برای نجات مهاجرانی که به امید رسیدن به کشورهای امن هستند، اقدام کنند.

میر احمد رئوفی رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گوید: «به دولت پاکستان پیش‌نهاد کرده‌ایم تا هر چه عاجل دست به کار شود و عاملان این قضیه را دست‌گیر و به سزای اعمال‌‌شان برساند. شورای مهاجران در این زمینه تلاش می‌کند. نیاز است تا مشکلات مهاجران از راه تفاهم حل شود تا مهاجران بیش‌تر از این مورد آزار و اذیت قرار نگیرند».

پس از روی‌کارآمدن دوباره‌ی طالبان به قدرت، هزاران شهروند به دلیل تهدیدهای امنیتی ناگزیر به ترک افغانستان شدند. آن‌ها برای رسیدن به کشورهای غربی، به پاکستان مهاجر شدند. اما این مهاجران می‌گویند که در کنار آزار و اذیت از سوی پولیس پاکستان، در برخی از موارد، دزدان مسلح نیز به نام پولیس به خانه‌های آنان داخل می‌شوند و داشته‌های آنان را با خود می‌برند.