افغانستان

انکار سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از وجود مذاهب غیرحنفی در افغانستان

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که در افغانستان تنها مذهب حنفی وجود دارد. ندا محمد ندیم در کنر تاکید می‌ورزد که هیچ مذهب دیگری در افغانستان وجود ندارد و مردم تنها پیرَو مذهب حنفی هستند.

ندیم می‌گوید: «در افغانستان مذاهب وجود ندارد. تنها یک مذهب وجود دارد که آن‌هم مذهب امام ابوحنیفه است. تمام افغان‌ها پیرو همین یک مذهب هستند».

در حالی‌که مذهب شیعه دومین مذهب بزرگ در افغانستان پنداشته می‌شود، اما از نظر  سرپرست وزارت تحصیلات طالبان مذهب به‌ شمار نمی‌رود.

در عید قربان سال روان، رهبر طالبان گفته بود که اکثریت مطلق مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند و احکام شرعی هم بربنیاد «فقه حنفی» پیاده می‌شود. با وجودی‌که او در گفته‌هایش به مذهب شافعی اشاره می‌کند؛ اما هرگز از مذهب شیعه نامی نمی‌برد.

در صدایی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، به‌ گوش می‌رسد که او می‌گوید: «در افغانستان اکثریت مطلق به جز شمار کمی، دیگر تمام‌شان پیرو امام ابوحنیفه هستند. اکنون در پرتو همین مذهب و فقه، نظام اسلامی برقرار شده‌ است».

فقه جعفری، یکی از فقه‌های بزرگ اسلامی با پیروان زیادی در افغانستان است که از زمان مذاکرات صلح حکومت پیشین با طالبان در دوحه تا به ام‌روز، هم‌چنان بر دورخارج‌ساختن این فقه و نادیده‌گرفتن پیروان آن از سوی طالبان، موجی از انتقادها را به هم‌راه داشته است.

غلام فاروق علیم استاد دانشگاه می‌گوید: «مطابق برداشت طالبان از اسلام، شیعه‌مذهب‌های افغانستان، از مذاهب خارج از چوکات اسلام و یک گروه انحرافی هستند. از نظر طالبان مسلمان کسی است که حنفی‌مذهب باشد».

از طرفی‌هم، سرپرست وزارت تحصیلات طالبان می‌گوید که داعش در افغانستان از میان برداشته شده است؛ در حالی که این گروه هم‌چنان فعالیت‌های هراس‌افکنانه دارد و در حملات خود، بیش‌تر از پیروان «اهل تشیع» قربانی می‌گیرد.

احمد باشنده‌ی کابل می‌گوید: «داعش بیش‌ترین حمله‌هایش را بر شهروندان شیعه انجام می‌دهد. ما از این ره‌گذر بسیار نگران هستیم».

صفت نیز از دیگر باشندگان کابل به آمو می‌‌گوید: در غرب کابل انفجار و انتحار شده بود و برادران شیعه ما از بین رفتند. نگرانی ما زیاد است».

گزارش تازه‌ی دبیرکل ملل متحد نشان می‌دهد که از اول آگست تا هفتم نومبر، داعش هشت حمله در سه ولایت افغانستان انجام داده است که هدف آن، غیرنظامیان؛ به‌ویژه شیعیان بوده‌ است.

ویس ناصری آگاه سیاسی می‌گوید: «طالب با پرچم سفید و داعش با پرچم سیاه است؛ فرقی میان پرچم سفید و سیاه وجود ندارد. هر دوی‌شان دو روی یک‌سکه هستند؛ فقط به‌ خاطر اهداف تروریستی».

در حالی‌که در افغانستان مذهب‌های مختلف اسلامی ( حنفیه، شیعه‌ امامیه، شیعه اسماعلیه، شافعی و حنبلی وجود دارد، اما طالبان مبنای احکام و تصمیات شرعی خود را فقه حنفی می‌دانند.