افغانستان

کمیته بین المللی نجات: افغانستان در سال آینده میلادی بحران‌های انسانی بدتری را تجربه خواهد کرد

کمیته بین المللی نجات در گزارشی گفته‌است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی بحران‌های انسانی بدتری را تجربه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که ۲۰ کشور به شمول افغانستان در سال آینده میلادی، در معرض خطر شدید وضعیت بشردوستانه قرار دارند.

دیوید ملیبند، رییس این کمیته می گوید که بحران اقلیمی نیز در همین کشورها اتفاق می‌افتد.

نازنین، باشنده غور که چهار کودک دارد، می‌گوید تنها سرپرست خانواده‌اش است و بسیاری روزها نانی برای کودکان‌اش نمی‌تواند پیدا کند.

او می‌گوید: «سرپرست نداریم جای و جایداد نداریم برنج نداریم، آرد نداریم پول نداریم که برای خوردن چیزی بخریم میاییم گدایی می کنم ده روپیه بتی، بیست روپیه بتی چیزی ما نمی شود کسی طرف ما نگاه نمی کند.»

اکنون کمیته بین المللی نجات، فهرست نظارت اضطراری خود را پخش کرد.

در این فهرست نام افغانستان در میان کشورهایی قرار گرفته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیشترین وخامت بشردوستانه را تجربه خواهند کرد.

کمیته بین المللی نجات گزارش داده است که کشورهایی که در سال آینده میلادی، با بحران های انسانی شدید روبرو می شوند، ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و هفتاد درصد آواره جهان را در خود دارند.

این کمیته از فشارهای اقتصادی و کاهش حمایت‌های جهانی هشدار داده است.

دیوید میلیبند رییس کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید: «فهرست نظارت، هشداری در برابر بی‌تفاوتی است. پاسخ‌های زیادی وجود دارند که به سادگی اشتباه هستند. در فهرست امسال، ما یک شماری از افسانه‌های معیوب و اغلب راحت را رد می‌کنیم که نه تنها دیدگاه ما را نسبت به جغرافیای نو ظهور بحران جهانی، بل چگونگی ترسیم مسیر عبور از آن را مختل می‌کنند.»

کمیته بین المللی نجات گزارش داده است که افغانستان به شمول ۱۹ کشور دیگر، فقر رو به رشد را تجربه می‌کنند و با خطر بحران تغییرات اقلیمی نیز روبرو است.

بر بنیاد گزارش این کمیته، کشورهای فهرست نظارت کمتر از ۲ درصد از کاربن جهانی را پخش می کنند، اما در صدر کشورهایی هستند که گواه بحران آب و هوا اند.

از سویی‌هم، سازمان جهانی نجات کودکان در گزارش تازه‌اش گفته است که، در سال ۲۰۲۴ میلادی از هر سه کودک، یک کودک در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو خواهد شد.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که برای نجات افراد در افغانستان، به گونه فوری کمک‌های بشردوستانه را در زمستان پیشرو افزایش دهند.

رییس سازمان جهانی نجات کودکان می‌افزاید که کمبود بودجه، زندگی کودکان در افغانستان را به خطر می اندازد.

ارشاد ملک رییس سازمان نجات کودکان در افغانستان می‌گوید: «تخمین زده می‌شود که ۷.۸ میلیون کودک در سال ۲۰۲۴ میلادی غذای کافی ندارند. گرسنگی همراه با هوای بسیار سرد در بخش‌های وسیعی از افغانستان، وضعیت خطرناکی را برای کودکان ایجاد می‌کند. نیازهای غذایی آنها باید بر آورده شوند. نبود بودجه هر روز زندگی آنان را به خطر می اندازد.»

پیش از این، ملل متحد گزارش داده است که افغانستان در میان پنج کشور جهان قرار دارد که شهروندان آن به بیشترین کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برای رسیدگی به بحران انسانی، برای افغانستان ۳ میلیارد دالر کمک درخواست کرد.

در گزارش این نهاد آمده است که ۳۰۰ میلیون تن در سراسر جهان به علت درگیری‌ها، مشکلات اقتصادی و تغییرات آب و هوا به کمک نیاز خواهند داشت.