افغانستان

نهادهای مددرسان: نیم میلیون مهاجر بازگشته در افغانستان به کمک نیاز دارند

شماری از نهادهای کمک‌رسان هشدار داده‌اند که نیم‌میلیون مهاجری که به افغانستان برگشته‌اند، برای زنده‌ماندن در زمستان، به خوراک، سرپناه و شغل نیاز دارند.

شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که ۹ نهاد کمک‌رسان که در افغانستان فعالیت دارند، از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که به‌گونه‌ی فوری مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان آمده‌اند را پشتیبانی کنند و کمک‌های خود را افزایش دهند.

این شورا افزوده است که هشتاد درصد از بازگشت‌کنندگان، زنان و کودکانی هستند که در معرض خطر شدید قرار دارند.

نزدیک به یک‌ونیم ماه از آغاز روند اخراج مهاجران از پاکستان می‌گذرد. روندی که ظاهرا شتابان و بی‌توقف است و از سوی پولیس پاکستان ادامه دارد. مهاجران نیز یا به زور پولیس اخراج شده‌اند و یا خود راه برگشت به کشور را در پیش گرفته‌اند.

اکنون شماری از نهادهایی که درباره‌ی وضعیت مهاجران و رسیدگی به آنان کار می‌کنند، نگران وضعیت این مهاجران هستند؛ نگرانی درباره‌ی وضعیت نیم‌میلیون مهاجر اخراج‌شده و یا برگشت‌کننده در فصل سرما که با نبودن سرپناه و حتا در مواردی با کمبودی موادغذایی مواجهه می‌کنند.

شورای پناهندگان ناروی، کمیته‌ی بین‌المللی نجات، مرسی کوربس، سازمان حمایت از کودکان و پنج سازمان کمک‌رسانی دیگر، خواستار افزایش پشتیبانی جهانی برای کمک به این افراد شده‌اند. این سازمان‌ها گفته‌اند که بیش‌تر افراد آسیب‌پذیر، کودکان و زنان هستند که با زمستان دشواری روبه‌رو هستند.

در سه ماه پسین، نزدیک به ۵۰۰هزار شهروند افغانستان از پاکستان یا اخراج شده‌اند و یا خود‌شان به کشور بازگشته‌اند. به گفته‌ی این نهادها، آنان در داخل  افغانستان با واقعیتی تلخ و نبود فرصت‌های شغلی مواجه شده‌اند.

این سازمان‌ها گفته‌اند که افغانستان با درگیری طولانی، زلزله‌های پسین، و بحران اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ از این‌رو این کشور آماده‌گی‌های لازم برای رسیدگی به بازگشت‌کنندگان را ندارد. این نهادها هم‌چنان تاکید می‌ورزند که رفاه و بقای این خانواده‌ها؛ به‌ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان اداره می‌شوند، به علت نبود فرصت‌های شغلی و پشتیبانی از روند ادغام آنان در جامعه، در معرض خطر جدی قرار دارند.

با این حال، سازمان‌های کمک‌رسانی از نهادهای جهانی و کشورهایی وه میزبان شهروندان افغانستان هستند، می‌خواهند که پشتیبانی‌شان را افزایش داده و به آنان پناه بدهند.

به گفته‌ی این نهادها، با توجه به بحران‌ بشری جاری در افغانستان که ۲۹میلیون از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند؛ مهاجران اما به پشتیبانی فوری و دوام‌دار جهانی نیازمند‌ هستند.

هم‌چنان بر بنیاد گزارش رادیو پاکستان، تا اکنون ۴۲۹هزارو۲۸۸ شهروند افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند.

این در حالی است که روز گذشته کابینه‌ی موقت پاکستان گفته است که در حدود ۴۵۰هزار مهاجر، این کشور را ترک کرده‌اند که بیش‌تر آن‌ها داوطلبانه بوده است.