افغانستان

برگزاری سمپوزیم خبرنگاری در برلین

سمپوزیم خبرنگاری زیر عنوان «بازسازی رسانه‌های تبعیدی افغانستان؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیر پیش‌ِ رو» در شهر برلین آلمان برگزار شد.

قرار است در این نشست‌ دو روزه که از سوی «صندوق اروپایی برای خبرنگاری در تبعید» راه‌اندازی شده است، وضعیت خبرنگاران تبعیدی افغانستان و راه‌هایی احیاء و تقویت آنان بررسی شود.

پنه لوپه وینترهگر، رییس عامل صندوق اروپایی برای خبرنگاری در تبعید، در بیانیه‌ی خود در آغاز این نشست گفت که این سمپوزیم، زیر عنوان« بازسازی رسانه‌های تبعیدی افغانستان: چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیر پیش‌رو»، راه‌اندازی شده است.

او می‌گوید که صندوق اروپایی برای خبرنگاران تبعیدی، متعهد به تقویت رسانه‌های در تبعید به شیوه‌ای پایدار است. نشست بزرگ خبرنگاران تبعیدی افغانستان، در همین راستا برگزار شده است.

 بیش‌تر از ۱۵۰ خبرنگار و فعال رسانه‌‌یی تبعیدی از افغانستان که مستقر در کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا هستند؛ در این نشست شرکت کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در جریان دوروز، در مورد راه‌اندازی و بازسازی رسانه‌های تبعیدی، به‌ویژه در مورد نقش خبرنگاران زن و چالش‌های خبرنگاران آزاد بحث‌ و گفت‌وگو خواهند کرد.