افغانستان

شورای امنیت نشستی را روی تحریم‌های مربوط به طالبان برگزار می‌کند

انتظار می‌رود شورای امنیت ملل متحد، ام‌روز روی تمدید ماموریت «گروه ناظر پشتیبان کمیته‌ تحریم‌های افغانستان» رای‌گیری کند.

بر بنیاد گزارش این شورا، در بخش اجرایی پیش‌نویس قطعنامه، هیچ تغییر بنیادی در مقایسه با قطعنامه‌ی سال پیش که ادامه‌ی تحریم‌ها بر طالبان را شامل می‌شد؛ نیامده‌ است.

در گزارش شورای امنیت آمده‌ است که در متن پیش‌نویس قطعنامه، تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار زنان افغانستان، نقش زنان در تصمیم‌گیری در مورد پیش‌گیری و حل منازعات، کاهش کِشت خشخاش، و نیاز برای بازنگری رژیم تحریم‌های افغانستان، افزوده شده‌ است.

مسدود‌شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با طالبان، شامل تحریم‌های شورای امنیت می‌شوند.

شورای امنیت نشستی را برای رای‌گیری روی تمدید ماموریت «گروه ناظر پشتیبان کمیته‌ تحریم‌های افغانستان» برگزار می‌کند.

این شورا می‌گوید که پیش‌نویس قطعنامه‌‌ی تازه، ماموریت گروه نظارت برای پشتیبانی از کمیته‌ی تحریم‌های افغانستان برای یک سال دیگر را تمدید می‌کند؛ اما در بخش اجرایی پیش‌نویس در مقایسه با قطعنامه‌ی سال پیش که ادامه‌ی تحریم‌ها بر طالبان را تایید می‌کرد؛ تغییرات بنیادی به‌ میان نیامده‌ است.

هرچند برخی از مقام‌های طالبان از معافیت موقت در سفر‌های‌شان برخوردار بودند؛ اما هم‌چنان چین، پیش از این، پیش‌نهاد معافیت ممنوعیت سفر یازده مقام طالبان که زیر تحریم هستند را با هم‌سویی روسیه داشت. گزارش شورای امنیت اما می‌گوید که بازگرداندن معافیت ممنوعیت سفر در پیشن‌نویس تازه وجود ندارد.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله می‌گوید: «گزارش‌گر شورای امنیت اما گفته که در متن پیش‌نویس قطعنامه موارد تازه‌ای افزوده شده‌ است. مواردی هم‌چون ممنوعیت زنان از سوی طالبان برای کار در ملل متحد و نهادهای غیردولتی در افغانستان، نقش زنان در تصمیم‌گیری در مورد پیش‌گیری و حل منازعات، کاهش کشت خشخاش، و نیاز برای بازنگری رژیم تحریم‌های افغانستان».

در مقدمه‌ی گزارش شورای امنیت آمده است: «متن مربوط به تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار زنان افغان برای ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، نقش زنان در تصمیم‌گیری در مورد پیش‌گیری و حل مناقشه، کاهش کشت خشخاش، و نیاز به تجدیدنظر در رژیم تحریم‌هایی ۱۹۸۸ در برابر افغانستان اضافه شده است».

هدیه صاحب‌زاده، فعال حقوق زن می‌گوید: «ما می‌خواهیم تحریم‌هایی بیش‌تری بر طالبان وضع شود تا از این طریق گام‌های مثبتی برای برچیدن حکومت طالبان برداشته شوند».

سال پیش هم شورای امنیت، به قطعنامه‌ای رای داد که ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها و ادامه‌ی تحریم‌ها بر طالبان را تایید کرد.

مسدود‌شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با طالبان، شامل تحریم‌هایی شورای امنیت می‌شوند.

با توجه به گزارش‌ها از نقض گسترده‌ی حقوق‌بشر و حقوق‌ زنان، به‌‌ویژه حق آموزش و کار، و برخی آزادی‌های اجتماعی، شماری از شهروندان خواستار تمدید تحریم‌ها بر طالبان هستند.

شفیع باشنده‌ی کابل می‌گوید: «ما می‌خواهیم طالبان تحریم شوند. چون زنانی که مرد ندارند چه کار کنند. فرزندان آنان که در خانه هستند، نان‌آور آنان کی باید باشد».

هم‌چنان نصرت ایوبی، باشنده‌ی کابل می‌گوید: «ما از جهانیان می‌خواهیم تا بر نظام فعلی تحریم‌های خود را وضع کنند و سفرهای خارجی‌شان را مسدود کنند تا از دل ملت بیایند تغییراتی در کشور بیاید».

با آن‌که شماری از مقام‌های طالبان شامل فهرست تحریم‌های ملل متحد هستند؛ اما اجازه‌ی سفر داشتند. از آن‌جمله عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و ملا یعقوب مجاهد.

از طرفی‌هم، تحریم‌های مستقل دیگری از سوی امریکا و اتحادیه‌ی اروپا بر شماری از مقام‌های دیگر طالبان نیز وضع شده‌ است که رفع این تحریم‌ها یکی از خواسته‌های اصلی طالبان از جامعه‌ی جهانی‌ گفته می‌شود.