جهان

امضای توافق میان بریتانیا، جاپان و ایتالیا برای توسعه‌ جت رادارگریز مافوق‌صوت

وزارت دفاع بریتانیا، جاپان و ایتالیا یک معاهده‌ی جهانی برای توسعه‌‌ جنگنده‌ی پیش‌رفته مافوق‌صوت به امضا رساندند.

اما پارلمان هر کشور باید این توافق‌نامه را تصویب کند که تا سال ۲۰۳۵، این جنگنده‌ها ساخته شوند.

مرحله‌ی توسعه‌ مشترک این برنامه در سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد.

ستادمشترک برنامه‌ی رزمی-هوایی این کشورها و نیز همکار صنعتی آن، در بریتانیا مستقر خواهند شد.

بر بنیاد اعلامیه‌ی مشترک این کشورها، اولین مدیر اجرایی این سازمان از جاپان و اولین رهبر این سازمان نیز از ایتالیا خواهد بود.

دولت بریتانیا گفته است که این جت رادارگریز مافوق‌صوت، دارای راداری خواهد بود که می‌تواند ۱۰هزار برابر بیش‌تر از سیستم‌های فعلی اطلاعات ارایه دهد.