افغانستان

تمدید مهلت خروج مهاجران بدون‌مدرک افغانستان از پاکستان به کشورهای سوم

پاکستان مهلت خروج شهروندان بدون‌مردک افغانستان که در انتظار اسکان مجدد به کشورهای سوم در پاکستان به‌سر می‌برند را تا ۲۹‌فبروری سال آینده، تمدید کرد.

در همین حال، کابینه‌‌ی پاکستان جریمه‌‌ی خروج مهاجران افغانستان از این کشور را به ۴۰۰‌‌دالر کاهش داد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که مرتضی سولنگی سرپرست‌وزیر اطلاعات این کشور، در یک نشست خبری گفته است که کابینه، به رهبری انوالحق کاکر تصمیم گرفت؛ تا آن‌عده از مهاجران افغانستان که ویزه و دیگر اسناد اقامت قانونی ندارند، می‌توانند با پرداخت ۴۰۰دالر جریمه، این کشور را به مقصد کشور سومی ترک کنند.

پیش از این، رقم پرداخت جریمه‌ی «خروج مهاجرانی بدون‌مدرک افغانستان» ۸۳۰ دالر بود.

این در حالی است که پاکستان به اخراج مهاجران بدون‌مدرک افغانستان هم‌چنان ادامه داده است.

رسانه های پاکستانی گزارش داده‌اند که روز چهارشنبه، ۲۴۲۳ مهاجر بدون‌مدرک افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند.

بر بنیاد گزارش رادیو پاکستان، تا اکنون ۴۲۹هزارو۲۸۸ شهروند افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند.

اما روز گذشته، کابینه‌ی موقت این کشور گفت که حدود ۴۵۰هزار مهاجر افغانستان، پاکستان را ترک کرده‌اند که بیش‌تر آنان، داوطلبانه بوده است.