افغانستان

یوناما می‌گوید که مساله‌‌ای «حقوق زنان» در افغانستان را زیر رصد دارد

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این سازمان، مسایل حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان را زیر نظر دارد و تلاش‌های همه بخش‌ها را برای تقویت مشارکت معنادار زنان در انتقال سیاسی و امنیتی افغانستان، به‌شمول صلح‌سازی حمایت می‌کند.

یوناما می‌گوید مشارکت برابر زنان در عرصه‌ی عمومی، برای شکل‌دادن صلح پایدار در کشور بسیار مهم است.

هيئت معاونت سازمان ملل در گزارشی تازه‌‌ای گفته است که مسایل حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان را در افغانستان رصد می‌کند.

یوناما با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با برابری جنسیتی، می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان مورد تعارض قرار می‌گیرند و این تعارض را به‌گونه‌های محتلف تجربه می‌کنند.

در این گزارش آمده است: «زنان نقش مهمی در پیش‌گیری و حل منازعات و ایجاد صلح دارند».

یوناما در این گزارش هم‌چنان گفته است که تلاش‌های همه بخش‌ها را برای تقویت مشارکت معنادار زنان  در انتقال سیاسی و امنیتی، از جمله صلح‌سازی در افغانستان حمایت می‌کند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «مشارکت برابر زنان در عرصه‌ی عمومی، برای شکل‌دادن صلح پایدار در کشور بسیار مهم است».

یوناما می‌گوید که آگاهی برای مبارزه با تفسیرهای نادرست از «نقش زنان در قوانین افغانستان و اسلام» باید ارتقا پیدا کند.

این در حالی است که پیش از این وزارت خزانه‌داری امریکا، دو عضو کابینه‌ی طالبان (خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود، ریییس اکادمی علوم طالبان) را به دلیل نقش داشتن در طرح «ممنوعیت آموزش دختران، حق تحصیل و کار زنان» تحریم کرد.