افغانستان

عبدالرحیم محمدی خبرنگار در کابل از یک هفته به این‌سو در بند طالبان است

نهادهای حامی رسانه‌ها تایید می‌کنند که عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون تمدن از یک هفته به این‌سو، در بند طالبان است.

به گفته‌ی نهاد رسانه‌یی بازار رسانه‌ها، آقای محمدی دوشنبه هفته‌ی گذشته (۱۳ قوس) از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است.

طالبان تا هنوز در مورد دلیل بازداشت‌شدن این خبرنگار چیزی نگفته‌اند.

افزون بر این، به گفته‌ی منابع، اداره‌ی استخبارات طالبان به روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته، ضمیر ظهیر یکی دیگر از خبرنگاران محلی را در ولسوالی جبل‌ السراج پروان بازداشت کرده‌اند.

این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان ماه گذشته در گزارشی، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار رویدادهای خشونت و ناقض آزادی رسانه‌ها؛ به‌ویژه تهدید و ادامه‌ی بازداشت گسترده‌ی خبرنگاران در کشور، ابراز داشت و نسبت به پیامد این روند، هشدار داد.

در گزارش این نهاد آمده است که در ۱۲ ماه می سال ۲۰۲۲ تا می سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۱۳ مورد رویداد خشونت، تهدید و بازداشت خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال‌پار؛ یعنی حدود ۱۳۰ رویداد ثبت شده در جریان دوره‌ی یک‌ساله از ماه می سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۲، حدود ۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.