افغانستان

طالبان به کارمندان اداره‌ی امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر‌ هرات دستور داده‌اند در امور شخصی افراد دخالت نکنند

ريیس امر‌به‌معروف و‌نهی‌از‌منکر طالبان در ولایت هرات، برای نخستین بار به محتسبین این اداره دستور داده است که در کار‌های شخصی مردم این ولایت دخالت نکنند.

این مقام محلی طالبان گفته است که کارمندان این اداره نمی‌توانند مبایل‌ها، خانه‌‌ها و موترهای مردم را بازرسی کند. پیش‌از‌این در دو سال گذشته، باشندگان هرات هم‌واره از چه‌گونگی برخوردهای محتسبین اداره‌ی امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان در این ولایت، شکایت داشته‌اند.

تصویرهایی که شش‌ماه‌پیش گرفته شده‌ است، نشان می‌دهد که محتسبین امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان در ولایت هرات، وارد دکان‌های لباس‌فروشی می‌شوند و سرِ «مانکن»‌ها را قطع می‌کنند. کاری که واکنش‌های گسترده‌‌ای را به هم‌راه داشت.

و اما حالا؛ مسئولان این ریاست می‌گویند که هیچ محتسبی از اداره امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر این ولایت، حق بازرسی مبایل‌ها، خانه‌ها و موترهای باشندگان این ولایت را ندارد.

عزیزالرحمن مهاجر، رییس اداره‌ی امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان در هرات می‌گوید: «جای که منکرات باشد و یک شخص راپور دهد، آن‌جا هم ما به محتسبین خود گفتیم که طبق اصول محوله‌ی خود، به خانه‌ی کسی نروند. به مجلس و مهمان‌خانه‌ی کسی داخل نشوند. البته از کدام منکری که معلوم و مشهود باشد جلوگیری کنند. شرایط و اصول هم همین است که تفتیش و تجسس در برابر یک منکر نباید شود».

هر چند پیش‌ازاین باشندگان هرات گفته‌اند که کارمندان امر‌به‌معروف و‌ نهی‌از‌منکر، مبایل‌ها و موترهای آنان را بازرسی می‌کنند؛ اما اکنون رییس این اداره از محتسبان خواسته است که نباید به چنین بازرسی‌هایی ادامه بدهند.

حضرت الله یکی محتسبان می‌گوید: «آن‌چه را که آنان گفتند؛ ما مطالعه می‌کنیم و به محتسبین می‌گوییم. انشاالله در اجراهای خود عملی می‌کنیم».

حفیظ الله یکی دیگر از محتسبان می‌گوید: «با حلم و بُرده‌باری هم‌راه با مردم خود رفتار کنیم و هیچ وقت از خشونت و درشت‌گویی کار نگیریم. هیچ‌وقت حرکات خشنی هم‌راه مردم خود نداشته باشیم و با بسیار حلم و بُرده‌باری به هم‌راه آنان برخورد کرده و آنان را دعوت کنیم».

پس از بازگشت طالبان، ریاست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان در هرات، دستور داد که شنیدن موسیقی در خانه‌ها و موترها ممنوع است. باشندگان هرات می‌گویند که طالبان حتا نواختن «دف» -که مخالفتی هم با شریعت ندارد- در عروسی‌های آنان را ممنوع کردند.
از طرفی خیاطی‌های مردانه از دوختن لباس‌های زنانه منع شده‌اند.
هم‌چنان بارها موبایل‌ها و موترهای باشندگان این ولایت از سوی کارمندان ریاست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان بازرسی شده‌اند.