بازرگانی

انتقاد بازنشستگان از پرداخت‌نشدن حقوق‌شان در جوزجان

شماری از بازنشستگان در جوزجان، از این‌که بیش از دو سال شده است که نتوانستند حقوق‌شان را دریافت کنند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند حقوق بازنشستگی، تنها درآمدی است که دارند که در نبودِ آن در دوسال گذشته، روزگار سختی را پشت‌سر گذاشته‌اند.

این بازنشستگان، طالبان را به بی‌پروایی در برابر تامین حقوق‌شان متهم می‌سازند و خواهان پرداخت‌شدن هر چه زودتر حقوق شان استند.

محمد ۷۰ ساله است. او یکی از صد‌ها بازنشسته‌‌یِ جوزجانی است که در دو سال گذشته، حقوق بازنشستگی‌اش را به دست نیاورده است. او می‌گوید که از بیماری رنج می‌برد و توان پرداخت هزینه‌‌ی درمانش را ندارد.

محمد از بازنشسته‌‌‌های ولایت جوزجان است. او می‌گوید: «من تقریبا ۴۰سال در دولت کار کردم و در سال ۱۳۸۵ تقاعد کردم. از وقتی که طالبان آمده‌اند، من تقاعدی خود را نگرفته‌ام».

در این کاروان اما؛ محمد تنها نیست. دیگر بازنشستگان نیز در نبودِ حقوق‌شان، در تامین مصارف خانواده‌های‌شان، با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اسدالله بازنشسته‌ی دیگری از ولایت جوزجان می‌گوید: «کسانی که تقاعد کرده‌اند، بی‌چاره و ناتوان هستند و امارت اسلامی (طالبان) باید حقوق آنان را بپردازد».

معصومه نیز بازنشسته است. او می‌گوید: «خواهش دارم که حکومت پول تقاعدی ما را بدهد؛ چون هم من و هم شوهرم هردو ناتوان هستیم و به مشکل، یک لقمه نان پیدا می‌کنیم».

تنها ولایت جوزجان نه؛ که طالبان پس برگشت دوباره، تا به‌حال حقوق بازنشستگان را در سراسر افغانستان پرداخت نکرده‌اند. خواست بازنشستگان این است که هر چه زودتر به این معضل رسیدگی و حقوق آنان پرداخت گردد.