بازرگانی

شکایت کشاورزان زابل از کاهش بهای کشمش در بازارهای کشور

برخی از باشندگان زابل، از نبود بازار مناسب برای فروش فرآورده‌های‌شان شکایت دارند و تاکید می‌ورزند که فرآورده‌های کشاوری‌شان به بهای ارزان به فروش می‌رسد.

این باشندگان می‌گویند که هم‌اکنون در این ولایت، فصل کشمش است؛ اما یگانه بازار آن که پاکستان بود، به روی صادرات کشمش بسته شده است.

باشندگان زابل، همه‌ساله انگور را در کشمش‌خانه‌ها خشک می‌کنند. اکنون فصل کشمش در این ولایت است؛ اما باشندگان آن از نبود بازار شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند یگانه بازار و راه‌ِ حمل‌و‌نقل فرآورده‌های‌شان پاکستان بود که بسته شده است.

بسیاری از باشندگان زابل، سرگرم کشاورزی هستند و از همین ره‌گذر درآمد دارند.

هرچند باشندگان این ولایت از بهای ارزان و نبود بازار برای فروش فرآورده‌های کشاورزی انتقاد دارند؛ اما مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که حاصلات این کشاورزان در زابل، نسبت به سالِ پار بهتر شده است.

هم اکنون یک کیلو کشمش اعلی در بازارهای زابل، ۳۵۰ تا ۴۰۰ افغانی به فروش می‌رسد که نسبت به سال گذشته، بیش از پنجاه‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.