افغانستان

ایالات متحده دو مقام طالبان را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات‌ متحده، روز جمعه اعلام کرد که فرید‌الدین محمود و محمد خالد حنفی، رییس اکادمی علوم و وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به دلیل «نقض جدی حقوق‌بشر» تحریم کرده است.

این وزارت در اعلامیه‌ی گفته است که این دو عضو کابینه‌ی طالبان، طراحان اصلی ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان هستند.

در اعلامیه‌ آمده است که محمود، فردی است که «تصمیم گرفت مرکزهای آموزشی و مکتب‌های بالای صنف ششم به روی زنان و دختران بسته شود».

اعلامیه هم‌چنان در مورد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، تصریح کرده است که او از ماه اگست سال ۲۰۲۱ در ارتکاب «نقض جدی حقوق‌بشر؛ از جمله قتل، آدم‌ربایی، شلاق‌زنی و لت‌وکوب» مردم نقش داشته است.

این وزارت افزوده است که این وزیر طالبان در اِعمال محدودیت در برابر فعالیت‌های زنان، از جمله حق دست‌رسی به آموزش نیز نقش داشته است.

در همین حال، کرن دکر کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان در اکس نوشته است که این دو عضو طالبان را «به‌خاطر محروم ساختن نصف نفوس افغانستان از حقوق شان، پاسخ‌گو قرار می‌دهیم».

اما طالبان، این اقدام ایالات متحده را نکوهش کرده و تاکید کرده است که «اعمال فشار و تحریم، راه‌حل هیچ مشکلی نیست».

ذبیح‌‌الله مجاهد سخن‌گوی طالبان در اکس گفته است: «با وجود این‌که آمریکا سابقه‌ی چنین اقدامات ناموفقی را دارد؛ اما نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند».