افغانستان

اخراج بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

عکس از آرشیف

آمار های رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که دو هزار و ۴۷۳ مهاجر بی‌مدرک افغانستان روز گذشته (۱۶ قوس) از پاکستان به افغانستان اخراج شدند.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی سپین بولدک و تورخم وارد افغانستان شدند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که از زمان آغاز اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان ۴۱۶ هزار و ۹۲۵ مهاجر به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این در حالی است که عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از اخراج مهاجران بی‌مدرک از پاکستان انتقاد کرده و گفته است که حضور یک و نیم میلیون پناهجوی افغانستان نباید همچون باری بر یک ملت ۲۵۰ میلیونی تلقی شود.