افغانستان

بنت: دادگاه جهانی لاهه تبعیض در برابر زنان در افغانستان را به عنوان «جنایت علیه بشریت» بررسی می‌کند

ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ملل متحد با اشاره به ارزیابی تازه ملل متحد در باره افغانستان می‌گوید که راه حل درازمدت برای وضعیت افغانستان باید از سوی جوامع در داخل و بیرون از کشور ارایه شود.

او در گفت‌وگویی با نهاد دوستان محافظه‌کار افغانستان تاکید می‌ورزد که هماهنگ‌کننده ویژه ملل متحد در ارزیابی این سازمان بر ازسرگیری گفتمان میان افغانان بدون ارایه جزییات پرداخته و نیاز به آغاز آن است.

ریچارد بنت تاکید می‌ورزد که دادگاه جهانی لاهه تبعیض در برابر زنان افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی دارد.

او می‌گوید: «آقای سینیرلی‌اغلو در مورد نیاز به گفت‌وگوی میان افغان‌ها صحبت کرد. او در مورد چگونگی آن جزئیات زیاد ارایه نکرده است. اما فکر می‌کنم آنچه او به آن اشاره کرد دقیقاً همان چیزی بود که شما نیز در مورد حرف زدید. من کسی استم که گفته‌ام که راه حل درازمدت باید از جانب افغان‌ها، هم از داخل کشور و همچنان جوامع دور از وطن، ارایه شود.»

ارزیابی هماهنگ‌کننده‌ی ویژه ملل‌متحد، برای رایزنی و تصمیم نهایی در هفته‌های نزدیک، روی‌ میز «شورای امنیت» قرار دارد.

به گفته آقای بنت، افغانستان هنوز به صلح دست نیافته‌ است.

از طرفی‌هم، آقای بنت می‌گوید که طالبان باید با ابزارهایی هم‌چون تحریم‌های شورای امنیت و مشوق‌های مشروط، پاسخ‌گو قرار داده‌ شوند.

او می‌افزاید: «برچسبی که با مسئله افغانستان خورده است این است که تبعیض آشکار، به حاشیه راندن عمدی زنان و دختران، این کشور را با دیگران فاصله می‌دهد و من فکر می کنم تمرکز بر روی آن، در قرار دادن آن در محور توجه کمک می‌کند. با این حال، این کافی نیست. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در حال انجام هستند که ما امشب به برخی از آن‌ها اشاره کردیم و من حتی در مورد ناپدید شدن‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه وغیره، سرکوب زنان معترض، که در حال انجام است، صحبت نکرده ام.»

هم‌زمان با این، سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل‌متحد گفته است که بازداشت و شکنجه‌ی زنان در زندان‌ها، انتقام‌جویی از نظامیان پیشین، ترورهای هدف‌مند و برخی موارد دیگر، جز سیاست‌های طالبان استند؛ سیاست‌های که به باور او، افغانستان را در انزوای جهانی قرار داده‌ است.

شفیقه رزمنده، فعال حقوق زن می‌گوید: «زنان‌آزاده باید هرچه زودتر از زندان آزاد و به خانواده‌های شان تسلیم داده شوند. این زنان هیچ جرمی را مرتکب نشده‌اند؛ به جز دادخواهی برای دست‌یابی به حقوق انسانی شان».

در کنار این همه، حمله‌ها، انفجارها و ترور مردم «اهل تشیع» و برخی دیگر گروه‌های اجتماعی، ‌از سوی گزارش‌گر ویژه حقوق‌‌بشر ملل متحد نگران‌کننده خوانده می‌شود و او بر تحقیق بیش‌تر در این پیوند، تاکید می‌ورزد.