افغانستان

دیدبان حقوب بشر: سیاست‌های آموزشی طالبان مکتب‌های پسرانه در افغانستان را نیز آسیب می‌زند

دیدبان حقوق‌ بشر گزارش داده است که سیاست‌های آموزشی طالبان، مکتب‌های پسرانه در افغانستان را نیز آسیب خواهد رساند. در این گزارش آمده است که طالبان همه آموزگاران زن را از مکتب‌های پسرانه اخراج کرده‌اند که در نتیجه‌ی آن، دانش‌آموزان پسر یا از سوی آموزگاران بی‌صلاحیت آموزش می‌بینند و یا هم بی‌آموزگار هستند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اخراج آموزگاران زن و افزایش تنبیه‌ بدنی در میان دانش‌آموزان پسر، بر سیستم آموزشی پسران صدمه وارد کرده است.

دانش‌آموزی در ۱۴سالگی، نان‌آور خانواده‌اش شده است. او می‌گوید پس از بازگشت طالبان به قدرت، کم‌تر روزهایی پیش می‌آید که آموزگارانش در صنف‌های درسی حاضر شوند و تدریس کنند.

اجمل می‌افزاید، با این‌که روزانه چندین ساعت در مکتب بود؛ اما تنها یکی-دوساعت از آن را آموزش می‌دید. او می‌گوید ترجیح داده است که مکتب را در صنف دهم ترک کند و با دست‌فروشی بر روی خیابان‌ها، اندکی از هزینه‌‌ی زندگی خانواده‌اش را تامین کند.

اکنون دیدبان حقوق‌بشر در گزارش ۱۹ صفحه‌یی‌اش، وضعیت آموزش پسران را نگران‌کننده خوانده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که محدودیت‌های آموزشی و ممنوعیت‌های طالبان بر کار و فعالیت زنان و دختران، سیستم آموزشی در مکتب‌های پسرانه در افغانستان را با شکست روبه‌رو خواهد ساخت.

هم‌چنان در این گزارش آمده است که با ممنوعیت تدریس آموزگاران زن برای دانش‌آموزان پسر، مکتب‌ها با کمبودِ آموزگار رو‌به‌رو هستند و بسیاری از دانش‌آموزان پسر در صنف‌های درسی بی‌آموزگار مانده‌اند.

دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که والدین برخی از دانش‌آموزان به این نهاد گفته‌اند که پسران‌شان در مکتب‌ها با رفتار‌های زشت و لت‌وکوب از سوی آموزگاران مرد روبه‌رو شده‌اند.

گزارش دیدبان حقوق‌بشر نشان می‌دهد که طالبان صنف‌های «هنر، ورزش، زبان‌ انگلیسی و آموزش مدنی» را از مکتب‌ها حذف کرده‌اند. به باور دیدبان حقوق‌بشر، حذف این صنف‌ها از مکتب‌ها، کیفیت «آموزش» را پایین آورده و نصاب آموزشی افغانستان را به‌گونه‌ی جدی آسیب زده است.

شماری از دانش‌آموزان می‌گویند که به علت نبودِ آموزگار، بسیاری از روزها درس نمی‌خوانند و صنف‌های‌‌شان محدود شده است.

بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق‌بشر، محدودیت‌های آموزشی طالبان سبب افزایش ترس و وحشت در میان دانش‌آموزان در مکتب‌ها شده است. چیزی که کار باعث گردیده تا دانش‌آموزان پسر در مکتب‌ها حاضر نشوند.

طالبان تا اکنون درباره‌ی این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.