افغانستان

کمک نزدیک به ۱۴۳ میلیون یورویی اتحادیه‌ی اروپا به افغانستان

عکس از رویترز

اتحادیه‌ی اروپا از کمک نزدیک به ۱۴۳میلیون یورویی به افغانستان خبر داده است.

کاردار سفارت اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها، برای نیازهای مردم افغانستان و پشتیبانی از زنان، از سوی نهادهای ملل‌متحد هزینه خواهد شد.

این دیپلومات اتحادیه‌ی اروپا می‌افزاید که به پشتیبانی از مردم افغانستان؛ به‌ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد.

اتحادیه‌ی اروپا نزدیک به ۱۴۳ میلیون یورو که یازده میلیارد افغانی می‌شود، به افغانستان کمک می‌کند. کاردار این اتحادیه می‌گوید که کمک‌های تازه‌ی اختصاص داده شده در بخش‌های رسیدگی به نیازهای بنیادی مهاجران، بازگشت‌کنندگان، بی‌جاشدگان و آسیب‌دیدگانی زمین‌لرزه‌ی هرات، هزینه خواهد شد.

رافايلا آیودیس، کاردار سفارت اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان می‌گوید: «ام‌روز من بودجه‌ی ۱۴۳ میلیون یورویی را به مردم افغانستان، برای نیازهای بنیادی اعلام می‌کنم و این شامل ارایه‌ی خدمات به مهاجران، برگشت‌کنندگان، سکتور خصوصی، صحت و آسیب‌دیدگان هرات، هزینه خواهد شد».

اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید که کمک‌هایش را به مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

اما نفیسه باشنده‌ی کابل می‌گوید: «تا زمانی‌که خود زنان در کمک‌رسانی و خدمات اجتماعی سهیم نباشند و برای زنان دیگر خود وارد مددرسانی نشوند، این کمک‌ها هرگز به زنان نخواهد رسید. جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های مددرسانی، باید در نخست راه فعالیت اجتماعی زنان را باز کنند».

این کمک‌ها بخشی از بسته‌ی ۱.۲ میلیارد یورویی اتحادیه‌ی اروپا به افغانستان است.

پیش از این نیز، اتحادیه‌ی اروپا در بخش‌های مختلف؛ به‌ویژه بهداشت افغانستان کمکی داشته که در آخرین مورد این اتحادیه، «ده میلیون یورو» در بخش خدمات بهداشتی، افغانستان را کمک کرده است.