افغانستان

بازگشت ۱ هزار و ۷۶۴ مهاجر افغانستان از ایران در یک روز

وزارت مهاجرین طالبان می‌گوید که در یک روز گذشته (۸قوس) یک‌هزار و ۷۶۴ مهاجر از راه مرز اسلام قلعه از ایران وارد افغانستان شدند.

به گفته این وزارت، این مهاجران به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه به کشور بازگشته اند.

این وزارت در نوشته‌‌ی در اکس گفته‌است که ۲۷۳ تن از این مهاجران برای دریافت کمک به دفتر سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند.

در همین حال، وزیر داخله‌ی ایران به تازگی گفته‌است که تهران مهاجران بی‌مدرک افغانستان را اخراج خواهد کرد.

وزیر داخله‌ی ایران گفته‌است طالبان «شرایط بازگشت» مهاجران افغانستان را به کشور شان فراهم بسازند.

رسانه‌های ایرانی به نقل از وزیر داخله‌ی ایران گزارش داده‌اند که در حال حاضر، نزدیک به «پنج میلیون» مهاجر افغانستان در ایران به‌سر می‌برند.

احمد وحیدی، وزیر داخله‌ی ایران هشدار داده‌است که تهران «مهاجران بی‌مدرک» افغانستان را اخراج خواهد کرد.

این در حالی است که در این اواخر، بیش از دوهزار مهاجر افغانستان، همه‌روزه از ایران اخراج و یا با اختیار به کشور بر می‌گردند که تنها آمار ام‌روز، کم‌تر از دوهزار مهاجر برگشتی را نشان می‌دهد.