افغانستان

نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مهاجر از پاکستان در یک روز به کشور برگشتند

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که روز سه‌شنبه (۷قوس) نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ مهاجر افغانستان، از پاکستان اخراج شدند.

این آمار کاهش چشم‌گیری را در مقایسه‌ با شمار افراد بازگشته در چند روز اخیر،‌ نشان می‌دهد.

این مهاجران از راه گذرگاه‌های مرزی چمن‌سپین‌بولدک و تورخم به کشور بازگشتند.

وزارت مهاجران طالبان، در نوشته‌ی در اکس گفته است که ۱۵۴ خانواده که شامل ۷۸۱ تن می‌شود، به روز سه‌شنبه (۷قوس) از راه گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در ۲۸ روز پسین، ۲۵۷ هزار و ۴۸۱ مهاجری «بدون‌مدرک» افغانستان، از پاکستان اخراج شده‌اند.

اما آمارهای سازمان ملل‌متحد نشان می‌دهند که از اواسط ماه سپتمبر، حداقل ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستان به کشور بازگردانده شده‌اند.